Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

LLAIS | SheWolf yn cyflwyno

No Place Like (Flat) Holm

Profiad Ffilm Ymdrochol

Bocs

27 - 30 Hydref 2022

LLAIS | SheWolf yn cyflwyno

No Place Like (Flat) Holm

Profiad Ffilm Ymdrochol

27 - 30 Hydref 2022

Bocs

Dewch gyda ni i ddarganfod Ynys Echni drwy gyfrwng gosodiad ffilm hudolus.

Wedi ei greu gan SheWolf, cwmni sy’n rhoi llwyfan i anabledd ac sy’n dod â thirwedd yn fyw trwy berfformio, mae’r gosodiad hwn yn cyfleu cyfnod o flwyddyn ar yr ynys hon oddi ar arfordir Caerdydd  - ynys sy’n wynebu bygythiad oherwydd cynnydd yn lefel y môr.

Mae’r darn o waith yn ymateb i’r lleoliad ac yn adlewyrchu straeon cudd tirwedd Ynys Echni gan ddod â nhw yn fyw - wedi ei gorchuddio gan flodau gwylltion yn tyfu trwy adfeilion sydd wedi eu gadael ar ôl gan drigolion dros ganrifoedd, a’u deffro yn nychymyg y cyhoedd.

Wedi ei hadrodd gan lais a chorff dynes unig mewn poen cronig, dros gyfnod o flwyddyn, dyma stori bersonol sy’n cyfuno’r corff bregus a daear wedi ei ddifrodi - taith i chwilio am dawelwch ym mhrydferthwch a chreulondeb Ynys Echni.

Profiad am ddim – galwch heibio yn ystod ein gŵyl gelfyddydol ryngwladol, Llais

A VR headset resting on the floor with neon lights in the background

Cyflwynir yn

Bocs