Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Oi Frog & Friends!

Theatr Donald Gordon

7 – 10 Mai 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Oi Frog & Friends! {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1273

Oi Frog & Friends!

7 – 10 Mai 2022

Theatr Donald Gordon

Mae’n ddiwrnod newydd yn ysgol Sittingbottom ac mae Frog yn edrych am le i eistedd, ond mae gan Cat syniadau eraill ac mae Dog yn dilyn gorchmynion...

Prin y gall unrhyw un wybod fod anhrefn ar y gweill... Pwy fyddai’n gwybod bod yna cymaint o reolau, a beth fydd yn digwydd pan fydd Frog yn gyfrifol?

Ymunwch â Frog, Cat a Dog yn yr addasiad llwyfan newydd llawn bwrlwm yma o lyfrau hynod boblogaidd Kes Gray a Jim Field, Oi Frog!, Oi Dog!, ac Oi Cat! Disgwyliwch ganeuon, pypedau, chwerthin a llwyth o odli.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“This zany, silly, good-natured show had my two and a half-year-old jumping out of his seat”

The Times
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“A wild time for fans of rhyme”

The Guardian

Wedi’i seilio ar y gyfres o lyfrau darluniau hynod boblogaidd gan Kes Gray Jim Field
Wedi'i addasu i'r llwyfan gan Emma Earle, Zoe Squire, Luke Bateman Richy Hughes 

Cynhyrchiad Kenny Wax Family Entertainment

     

Canllaw oed: 3+

Perfformiad ymlaciedig:
9 Mai 10.30am

Hyd y perfformiad: tua 1 awr (dim egwyl)

BABANOD AR LINIAU

Ar gael i blant dan 2 gydag oedolyn yn eu gwarchod. Os hoffech chi fynychu gyda phlant dan 2 oed, sicrhewch eich bod yn dewis ein tocyn Safonol a Babi am £2 ychwanegol.

YSGOLION

Tocynnau am £10.
Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith er mwyn sicrhau bod ein lleoliad yn Covid-ddiogel ac yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon