Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
The Color Purple title

The Color Purple

The Musical

Theatr Donald Gordon

18 – 22 Hydref 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Color Purple {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1287

The Color Purple

The Musical

18 – 22 Hydref 2022

Theatr Donald Gordon

Dilynwch stori'r arwres ddewr Celie wrth iddi deithio drwy lawenydd, anobaith, gofid a gobaith yn ei deffroad personol ei hun i ddarganfod ei llais unigryw yn y byd.

Gyda sgôr hynod atgofus gan enillwyr gwobr Grammy Brenda Russell, Allee Willis a Stephen Bray sy’n tynnu ysbrydoliaeth o jazz, ragtime, efengylol a blws, mae'r sioe gerdd nodedig hon yn dathlu bywyd, cariad a'r cryfder i sefyll dros bwy ydych chi a'r hyn rydych chi'n credu ynddo.

“A musical with heart, spirit and soul”

The Guardian

Mae'r cronicl teuluol hwn sy’n codi’ch enaid wedi'i osod yn ne America yn y 1900au. Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, mae Celie'n cael ei cham-drin a'i gormesu ac yn dechrau derbyn sefyllfa ei bywyd. Ond pan fydd ei chyfeillgarwch â’r Sofia annibynnol a’i chariad gyda'r canwr glamoraidd Shug yn dechrau ysgwyd pethau, mae'n dechrau cwestiynu ei byd; a deall bod yn rhaid bod mwy i’w gael mewn bywyd.

Yn seiliedig ar nofel Alice Walker a enillodd Wobr Pulitzer ac addaswyd ar gyfer y llwyfan gan yr enillydd gwobrau Pulitzer a Tony, Marsha Norman, enillodd y cynhyrchiad Made at Curve a Birmingham Hippodrome hwn ganmoliaeth a gwbor y Cynhyrchiad Rhanbarthol Gorau (Gwobrau WhatsOnStage).

“A glorious, immensely moving celebration of triumph over adversity ”

The Stage

Canllaw oed: 14+
Nodwch fod y cynhyrchiad yn cynnwys themâu o drais, cam-drin a llosgach, gyda hiliaeth a rhywiaeth amlwg.

Amser cychwyn:
Maw – Sad 7.30pm
Iau + Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: tua 2 awr 20 munud (gan gynnwys un egwyl)

CYNNIG AELODAU

£10 i ffwrdd ar y noson agoriadol, 2 bris uchaf. Dod yn aelod.

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+ o leiaf £4 i ffwrdd, Maw – Iau, 2 bris uchaf. Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

Tocynnau am £12, Maw – Iau — Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl.
Argaeledd cyfyngedig. Ffoniwch 029 2063 6464 i archebu.

CYNNIG MYFYRWYR 

£8 i ffwrdd, Maw – Iau, 2 bris uchaf.

Dan 26 Oed

Tocynnau am £12, Maw – Iau. Argaeledd cyfyngedig, yn berthnasol i seddi dethol.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Yn seiliedig ar nofel Alice Walker a ffilm Warner Bros./Amblin Entertainment.

Llyfr gan Marsha Norman
Cerddoriaeth a geiriau gan Brenda Russell, Allee Willis a Stephen Bray

Cynhyrchwyd The Color Purple ar Broadway yn y Broadway Theater gan Oprah Winfrey, Scott Sanders, Roy Furman a Quincy Jones. Cynhyrchwyd premiere byd The Color Purple ganyr Alliance Theatre, Atlanta, Georgia.

Cyflwynwyd The Color Purple drwy drefniant arbennig gyda Theatrical Rights Worldwide, 1180 Avenue of the Americas, Suite 640, Efrog Newydd, NY 10036.

Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon