Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Jo and George on a Merry-go-round

Jo Fong a George Orange

The Rest of Our Lives

Tŷ Dawns

8 Ebrill 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Rest of Our Lives {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-1398

Jo Fong a George Orange

The Rest of Our Lives

8 Ebrill 2022

Tŷ Dawns

Jo a George yn cyflwyno dau fywyd canol oed sy’n dirywio’n eclectig, yn ddigymell, yn rhagweladwy ac ar hap.

Mae’n frwydr go iawn.

Dyma ddechrau’r diwedd.

Ond ry’n ni yma o hyd.

Yn llawn gobaith gobeithiol, cabare am fywyd a nesáu at farwolaeth yw The Rest of Our Lives. Ymunwch â Jo a George am noson o ddawnsio, syrcas a gemau.

Hen ddawnswraig yw Jo, a George yn hen glown. Maen nhw’n artistiaid rhyngwladol sydd â chanrif o brofiad bywyd rhyngddyn nhw. Bydd ganddyn nhw drac sain o ganeuon i lenwi llawr dawnsio, llyfryn o docynnau raffl a phinsiaid o optimistiaeth eco-gyfeillgar.

"actau beiddgar, groes-graen sy’n poeni dim am chwaeth” – Dance Review

"Mae Jo Fong yn chwedlonol ar sin ddawns gyfoes gwledydd Prydain. Mae wedi gweithio gyda phawb, o Rosas i DV8 i Rambert, ac mae ganddi enw da fel perfformwraig garismataidd a choreograffydd penderfynol o chwilfrydig.” – The Observer

Amser cychwyn: 
Gwe 7.30pm

Hyd y perfformiad: tua 1 awr 30 munud

Canllaw oed: 14+
Themâu canol oed a iaith gref

CYNNIG MYFYRWYR A DAN 16

Tocynnau am £8 

CYNIGION I GRWPIAU A YSGOLION

Grwpiau 10+ gostyngiad o £2

Pob cynnig yn amodol ar seddi ddewisiol, dosraniadau ac argaeledd.

Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith er mwyn sicrhau bod ein lleoliad yn Covid-ddiogel ac yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns