Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Annie

Theatr Donald Gordon

3 – 8 Gorffennaf 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Annie {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1483

Annie

3 – 8 Gorffennaf 2023

Theatr Donald Gordon

Ar werth i Aelodau Partner a Phartner Awen o 1 Awst. Darganfod mwy
Ar werth i Aelodau Ffrind a Ffrind+ o 3 Awst. Aelodaeth 
Ar werth i'r cyhoedd o 5 Awst.

Mae cynhyrchiad llwyddiannus y West End o Annie, hoff sioe gerdd y byd i’r teulu, yn dod i Gaerdydd am un wythnos yn unig.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“LAVISH ESCAPISM”

The Daily Telegraph

Yn Efrog Newydd yn y 1930au yn ystod y Dirwasgiad Mawr, mae Annie’n byw bywyd anodd yng nghartref plant amddifaid Miss Hannigan. Wrth ryw lwc, mae hi’n cael ei dewis i dreulio’r Nadolig yng nghartref y biliwnêr enwog, Oliver Warbucks. Ond mae syniadau sbeitlyd eraill gan Miss Hannigan ac mae hi’n cynllwynio i ddifetha ymdrechion Annie i chwilio am ei rhieni go iawn.

Gyda llyfr a sgôr sydd wedi ennill gwobrau Tony® ac yn cynnwys y caneuon bythgofiadwy It’s The Hard-Knock Life, Easy Street, I Don’t Need Anything But You a Tomorrow, gallwch fetio’ch dimai olaf y byddwch chi wrth eich bodd!

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“FEEL GOOD ESCAPIST JOY. FUN, RIOTOUS AND HEARTFELT”

Radio Times

Canllaw oed: 5+ (dim plant o dan 2)

Amser dechrau:
Llun – Sad 7.30pm
Iau + Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr 35 munud (gan gynnwys 1 egwyl)

CYNIGION I GRWPIAU 

Grwpiau o 10+ gostyngiad o £4, Mawrth – Iau, y 2 bris uchaf. Trefnu ymweliad grŵp.

CYNNIG I BOBL O DAN 16

Gostyngiad o £4, Mawrth – Iau (y 2 bris uchaf), pan brynir gyda thocyn oedolyn am bris llawn. Nodwch fod rhaid i bob person dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

MYFYRWYR

Gostyngiad o £4, Mawrth – Iau, y 2 bris uchaf.

Mae pob cynnig yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a byddant yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon