Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Caba-Cray! with Crayola the Queen

Cabaret

7 Hydref 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Caba-Cray! with Crayola the Queen {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1737

Cabaret

Caba-Cray! with Crayola the Queen

7 Hydref 2023

Cabaret

Mae Brenhines Lliw Llundain yn perfformio yng Nghaerdydd am y tro cyntaf gyda Caba-Cray! – ei sioe cabaret Un Crayon sy’n llawn caneuon gwirion a jôcs.

Gallwch chi ddisgwyl parodïau, caneuon pop a sioeau cerdd, gemau gwirion a thynnu coes. Gan gyflwyno drag Prydeinig clasurol gyda dylanwad Americanaidd newydd, mae’r Frenhines yma yn gwybod sut i ddiddanu! 

There was a problem loading the media.

Artist drag, perfformiwr theatr, canwr, digrifwr ac MC yw Crayola. P’un a yw’n cyflwyno un o’i sioeau cabaret cwiar drygionus, yn cadw popeth yn broffesiynol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol ar-lein, neu’n ysbrydoli pobl ifanc a phobl hŷn gyda sioeau plant a gweithdai addysgol, mae Crayola bob amser yn dwymgalon ac yn ddoniol!

riotously funny

The Independent

Amser dechrau: 8.30pm, drysau 7.30pm

Canllaw oed: 15+

Rhybuddion: Iaith gref, goleuadau sy'n fflachio

IECHYD DA!

Drysau ar agor 1 awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu drwy ein ap drwy gydol y sioe a byddwn yn dod â'ch diodydd yn syth i'ch bwrdd. Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret