Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Comedy Translates

Noson gomedi ddwyieithog. Mewn ffordd!

Cabaret

30 Mawrth 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Comedy Translates {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1610

Cabaret

Comedy Translates

Noson gomedi ddwyieithog. Mewn ffordd!

30 Mawrth 2023

Cabaret

A ydych chi erioed wedi ystyried sut beth fyddai clywed comedi yn cael ei chyfieithu ar y pryd? Wel dyma’ch cyfle i ddarganfod. Mewn ffordd.

Cychwynnodd hyn fel syniad syml. Tra byddai’r digrifwyr yn perfformio yn Gymraeg, byddai’r gynulleidfa yn clywed cyfieithiad Saesneg. Yn fyw! Ond, roedd ambell i nam technegol, a gan fod y digrifwyr wedi pechu bob cyfieithydd yn y wlad, erbyn hyn mae’r cyfieithu’n cael ei wneud gan... y digrifwyr eu hunain.

Mae’r sioe anarchaidd ac anrhagweladwy wedi gwerthu bob tocyn yng ngwyliau Comedi Machynlleth ac Aberystwyth ers ei lansio yn 2017, a rydych chi'n siŵr o chwerthin ar hyd y sioe. 

Gyda’r cyfieithydd sydd bellach yn ddigrifwr, Steffan Alun, a leinyp o oreuon y sîn Gomedi Gymraeg:

Eleri Morgan
Esyllt Sears
Josh Elton
Josh Pennard-MacFarlane
Mel Owen
Steffan Evans

Amser dechrau: 8.30pm, drysau 8pm

Oed: 16+

Rhybudd: Iaith gref

Iaith: Mae'r sioe yma yn ddwyieithog; caiff ei pherfformio yn Gymraeg ac yn Saesneg

IECHYD DA!

Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau, gan roi digon o amser i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â ffrindiau a phrynu diod drwy ein ap archebu.

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret