Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Datblygu Gemau i Ddechreuwyr

Cyfle creadigol am ddim

Canolfan Mileniwm Cymru

8 + 15 Gorffennaf 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Datblygu Gemau i Ddechreuwyr {{::on_sale_date.label}} Canolfan Mileniwm Cymru MM/DD/YYYY 15 event-1679

Datblygu Gemau i Ddechreuwyr

Cyfle creadigol am ddim

8 + 15 Gorffennaf 2023

Canolfan Mileniwm Cymru

Datgelwch eich creadigrwydd a dewch â’ch syniadau am gemau fideo yn fyw yn y cwrs rhad ac am ddim yma gyda Welsh Games Academy! 

Hyd yn oed os nad ydych chi erioed wedi creu gêm fideo o’r blaen, peidiwch â phoeni! Bydd Welsh Games Academy yn eich addysgu am bopeth y mae angen i chi ei wybod er mwyn dechrau arni. Byddwch chi’n dysgu sut i droi eich syniadau yn gemau go iawn y gallwch chi eu chwarae a’u rhannu ag eraill. 

Yn sesiwn 1 byddwch chi’n datblygu gêm llwyfan sylfaenol gan ddefnyddio Flowlab, golygydd gweledol ar sail porwr. 

Yn sesiwn 2 byddwch chi’n creu gêm arcêd syml gan ddefnyddio GameMaker Studio, adnodd safonol o’r diwydiant a ddefnyddir i greu gemau fel Undertale, Forager a Nuclear Throne. 

Bydd y cwrs yma yn rhoi sylfaen cadarn i chi mewn datblygu gemau fel y gallwch chi gael hwyl yn creu eich gemau eich hunain.  

I BWY MAE’R RHAGLEN?

Mae’r cyrs yn agored i unrhyw un 14 – 18 oed.

PRYD?

Dydd Sadwrn 8 – 15 Gorffennaf, 12pm – 6pm bob dydd.

Unwaith i chi gofrestru, byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth am y cwrs.

Os yw'r cwrs hwn wedi gwerthu allan, ychwanegwch eich manylion at ein rhestr aros a byddwn ni mewn cysylltiad os bydd lle ar gael.

YNGLYN Â’N CYRSIAU LLAIS CREADIGOL

Mae Llais Creadigol yn rhaglen unigryw chwe wythnos o hyd sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc archwilio’i diddordebau, mynegi eu hunain, datblygu hyder creadigol a dysgu sut i rannu eu storïau drwy brofiadau dysgu ymarferol.

Ariennir y gweithgaredd hwn gan Sefydliad Moondance, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson ac Ymddiriedolaeth Elusennol Mary Homfray.

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru