Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dusty Limits

WEDI GOHIRIO

Cabaret

22 Mehefin 2023

Cabaret

Dusty Limits

WEDI GOHIRIO

22 Mehefin 2023

Cabaret

Yn anffodus, mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ohirio. Caiff dyddiad newydd ei gyhoeddi'n fuan!

Fel un o artistiaid cabaret mwyaf poblogaidd y DU, a ddisgrifiwyd gan Time Out fel ‘Trailblazer’ cabaret Llundain, mae Dusty Limits wedi perfformio ym mhob man, o Joe’s Pub yn Efrog Newydd i fariau ystafell gefn ym Merlin, ledled y DU, Ewrop, Awstralia a Seland Newydd. 

Gyda’i gydweithredwr Michael Roulston, mae Dusty yn cyflwyno cymysgedd eclectig o ganeuon gwreiddiol a dynwarediadau sy’n delio â phopeth o farwoldeb dynol i bolisi cymdeithasol. Os ydych chi’n hoffi Fascinating Aida neu The Tiger Lillies, dyma’r sioe i chi.

Dychanol, doniol dros ben ac yn dorcalonnus, mae’r sioe yma yn neidio o gomedi i drasiedi ac yn ôl eto.  

Amser dechrau: 8.30pm, drysau 8pm

Oed: 18+

Rhybuddion: Iaith gref, cyfeiriadau at iechyd meddwl, hunanladdiad, defnydd o gyffuriau/alcohol, Darwiniaeth Gymdeithasol, cyfeiriadau rhywiol

IECHYD DA!

Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau, gan roi digon o amser i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â ffrindiau a phrynu diod drwy ein ap archebu.

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Dewch i ddathlu Mis Pride gyda ni! Rydyn ni'n cynnig 20 o docynnau hanner pris ar gyfer pob sioe Cabaret ym mis Mehefin*. Peidiwch ag oedi – y cyntaf i'r felin amdani.

Defnyddiwch y cod PRIDEHAPUS

*Yn amodol ar argaeledd. Mae'r cynnig yn gyfyngedig i 20 o docynnau hanner pris ar gyfer pob sioe yn Cabaret ym mis Mehefin, ac eithrio Drag Queen Wine Tasting. Sori, dim gwin rhad. Uchafswm o 4 tocyn fesul person fesul sioe. Ychwanegwch y cod hyrwyddo a dewiswch docynnau 'Web Offer'. Nid yw'r cynnig yn ôl-weithredol.

Cyflwynir yn

Cabaret