Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Bill Kenwright a Paul Taylor-Mills yn cyflwyno

Heathers The Musical

Theatr Donald Gordon

22 – 26 Awst 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Heathers The Musical {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1605

Bill Kenwright a Paul Taylor-Mills yn cyflwyno

Heathers The Musical

22 – 26 Awst 2023

Theatr Donald Gordon

Cyfarchion! Ar ôl dau dymor llwyddiannus yn y West End, rhediad hir yn The Other Palace ac ennill gwobr WhatsOnStage am y sioe gerdd newydd orau, mae Heathers The Musical, y sioe gerdd roc gomedi ddu sy’n seiliedig ar y ffilm eponymaidd o 1988, yn mynd ar daith genedlaethol newydd.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“Sheer joyful exuberance”

City AM

Mae Veronica Sawyer o Westerberg High yn un arall o’r bobl dawel anadnabyddus sy’n breuddwydio am ddyddiau gwell. Ond pan mae’n ymuno â’r Heathers prydferth a chreulon ac mae’n bosibl y bydd ei breuddwydion am fod yn boblogaidd yn dod yn wir o’r diwedd, mae’r rebel ifanc rhyfeddol JD yn dangos iddi efallai ei bod hi’n lladdfa i fod yn anweledig ond mae bod yn adnabyddus yn waeth byth.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr
The Stage, The Independent, Daily Telegraph, Metro

Llyfr, cerddoriaeth a geiriau gan Kevin Murphy a Laurence O’Keefe
Wedi’i seilio ar y ffilm a ysgrifennwyd gan Daniel Waters.

Canllaw oed: 14+ (dim plant dan 2 oed). Yn cynnwys iaith gref a goleuadau strôb, cyfeiriadau at hunanladdiad ac anhwylderau bwyta, eiliadau o drais, ergydion gwn a goleuadau sy'n fflachio.

Nodwch fod rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu hŷn.

Amser dechrau:
Maw – Sad 7.30pm
Mer, Iau a Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr a 30 munud (yn cynnwys un egwyl)

Perfformiad Iaith Arwyddion Prydain: 24 Awst, 7.30pm. THEATRESIGN Education, Access & Mentoring Ltd sy’n darparu ein gwasanaethau Iaith Arwyddion Prydain. Y cyfieithydd ar gyfer y perfformiad yma fydd Nicola Williams.

CYNNIG I AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol (2 bris uchaf), argaeledd cyfyngedig.
Dod yn aelod.

GRWPIAU

Grwpiau o 10+ gostyngiad o £4 o leiaf, Mawrth – Iau (2 bris uchaf)

Trefnu ymweliad grŵp.

MYFYRWYR A PHOBL O DAN 16 OED

Gostyngiad o £4, Mawrth – Iau (2 bris uchaf).

 

Mae pob cynnig yn amodol ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai fydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a byddant yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon