Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

I've Been Clare Summerskill!

Cabaret

3 Mawrth 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London I've Been Clare Summerskill! {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1614

Cabaret

I've Been Clare Summerskill!

3 Mawrth 2023

Cabaret

Ymunwch â’r ddigrifwraig, cantores-cyfansoddwraig, actores a dramodydd Claire Summerskill ar gyfer ei sioe ddiweddaraf.

“AN EVENING OF SPARKLING WIT AND CLEVER OBSERVATION.” 

CANAL STREET MEDIA

Dyma sioe sy’n cyfuno comedi a chyfansoddi Claire er mwyn myfyrio ar ei gyrfa hir fel ‘lesbiad broffesiynol’ (ei geiriau hi).

Gyda hiwmor cynnes a chroesawgar sy'n aml yn llawer rhy agos at y gwir, bydd aelodau o'r gynulleidfa o unrhyw oed, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd yn mwynhau ffordd unigryw Clare o adrodd straeon, cyflwyno stand yp a chanu caneuon comedi.

Mwynhewch ei safbwyntiau ar faterion o gariad a serch, priodas ac ysgariad a phryderon a doethineb canol oed.

"A lesbian Victoria Wood!"

Woman's Hour, BBC Radio 4

Amser dechrau: 8.30pm, drysau 8pm

Oed: 16+

Rhybuddion: Iaith gref a goleuadau sy'n fflachio.

IECHYD DA!

Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau, gan roi digon o amser i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â ffrindiau a phrynu diod drwy ein ap archebu.

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret