Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Leila Navabi: Composition

Rhagddangosiad Gŵyl Ymylol Caeredin

Cabaret

6 Gorffennaf 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Leila Navabi: Composition {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1781

Cabaret

Leila Navabi: Composition

Rhagddangosiad Gŵyl Ymylol Caeredin

6 Gorffennaf 2023

Cabaret

Mae’r digrifwr Gen-Z, hoyw, brown a Chymreig yn cyflwyno rhagddangosiad o’i hawr gyntaf ar gyfer Gŵyl Ymylol Caeredin: sioe gomedi-gerddorol pync fentrus am foeseg amheus camddefnyddio hunaniaethau a ymyleiddiwyd er budd cymdeithasol.

Tyfodd Leila i fyny yn dysgu sut i ddefnyddio a monopoleiddio ei ‘hunaniaeth leiafrifol’ ar gyfer drwg a drygioni. Dyw ei sioe ddim yn dibynnu ar yr hunaniaethau yma, ond ei thalent ryfeddol, a dweud y gwir.

Mae Leila, seren Vandullz y BBC a’r BBC New Comedy Awards 2022, wedi ysgrifennu ar gyfer Bad Education (BBC) a Never Mind The Buzzcocks (Sky) a gallwch ei chlywed yn Don’t Hug Me I’m Scared ar Channel 4.

Show and Tell mewn cydweithrediad â Chanolfan Mileniwm Cymru

"The actual future of comedy"

LMAOnaiseComedy.com

Amser dechrau: 8.30pm, drysau 8pm

Oed: 14+

IECHYD DA!

Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau, gan roi digon o amser i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â ffrindiau a phrynu diod drwy ein ap archebu.

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret