Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Sleeping Beauty dancing in a fairytale forest

Cynhyrchiad New Adventures

Matthew Bourne's Sleeping Beauty

Theatr Donald Gordon

31 Ionawr – 4 Chwefror 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Matthew Bourne's Sleeping Beauty {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1424

Cynhyrchiad New Adventures

Matthew Bourne's Sleeping Beauty

31 Ionawr – 4 Chwefror 2023

Theatr Donald Gordon

Bydd Matthew Bourne’s Sleeping Beauty yn ailddeffro, gan ddathlu 10 mlynedd ers y perfformiad cyntaf yn Sadlers Wells, a werthwyd ar y raddfa gyflymaf yn hanes y cwmni.

Bellach wedi sefydlu ei hun fel un o hoff gynyrchiadau cwmni New Adventures, mae Sleeping Beauty wedi ennill gwobrau lu ac wedi hudo cynulleidfaoedd rhyngwladol ledled y DU a dros y byd.

Camwch i fyd hudolus o dylwyth teg a fampirod hudol, lle mae stori oesol da yn erbyn drwg yn cael ei droi ben i waered. Dyma stori serch uwch-naturiol sy’n sefyll yn gadarn ar draws y blynyddoedd. A fydd y Dywysoges Aurora yn darganfod ei gwir gariad unwaith eto?

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Thrills from start to finish. Utterly brilliant.”

Sunday Express

Gyda sgôr bythgofiadwy gan Tchaikovsky, setiau a gwisgoedd ysblennydd, goleuo llawn mynegiant a stori gampus, mae cwmni dawnus New Adventures yn dod â’r chwedl boblogaidd yn fyw. Byddwch yn barod i deithio i ddyddiau heddychlon y cyfnod Edwardaidd hwyr hyd at y cyfnod presennol gyda’r stori ramant gothic drawiadol hon.

Canllaw oed: 5+ (dim plant dan 2 oed)
Gall y cynhyrchiad hwn gynnwys goleuadau strôb. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Amser cychwyn:
Maw – Sad 7.30pm
Iau a Sad 2.30pm

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £10 ar noson agoriadol (2 bris uchaf). Aelodaeth. 

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4, Maw – Iau ar y 2 bris drutaf. Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12 — Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464. Ar gael Mawrth – Iau ar seddi penodol.

CYNIGION DAN 16 A MYFYRWYR

Gostyngiad o £4. Yn gymwys ar y 2 bris drutaf, Mawrth – Iau.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon