Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rambert Dance in Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby

Ysgrifennwyd gan Steven Knight | Cyfarwyddwr/Coreograffydd Benoit Swan Pouffer

21 – 25 Mawrth 2023

Theatr Donald Gordon

Yn dilyn premiere yn Llundain a pherfformiadau a werthwyd allan yn Birmingham, mae’r ffordd fwyaf ymdrochol o brofi stori ddiamser Knight ar ei ffordd i gymryd drosodd y DU. Mae cefnogwyr hirdymor y rhaglen deledu a chynulleidfaoedd sy’n newydd i Peaky yn gytûn yn eu brwdfrydedd dros y perfformiadau egnïol a theimladwy gan y cast cyfan, lle dydych chi byth yn siŵr a ydych chi mewn sioe ddawns neu gig roc.   

 

Gan ddechrau yn y ffosydd yn Fflandrys, mae stori bersonol yn datblygu ym myd diwydiannol Birmingham ar ôl y rhyfel wrth i’r teulu Shelby wneud penderfyniadau sy’n pennu eu ffawd a chaiff Tommy ei ddenu gan Grace, newydd-ddyfodiad hynod. 

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

Thrillingly visceral, darkly beautiful and deeply moving

Sunday Express

Wedi’i hysgrifennu a’i haddasu ar gyfer y llwyfan gan greawdwr Peaky Blinders Steven Knight, gyda choreograffi a chyfarwyddyd gan Gyfarwyddwr Artistig Rambert Benoit Swan Pouffer, mae’r sioe gyfareddol yma yn cyfuno dawns drawiadol ac athletaidd â dramateiddiad syfrdanol gan gwmni llawn Rambert gyda band byw, cerddoriaeth a gomisiynwyd yn arbennig gan Roman GianArthur a thraciau Peaky eiconig gan Nick Cave and The Bad Seeds, Radiohead, Anna Calvi, The Last Shadow Puppets, Frank Carter & The Rattlesnakes a Black Rebel Motorcycle Club.  

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"An experience not to be missed"

Broadway World

Uwch-gynhyrchwyr: Rambert, Robin Saunders a Simon Sinek. Wedi’i hysbrydoli gan y gyfres deledu Peaky Blinders a grëwyd gan Steven Knight. Mewn cydweithrediad â Caryn Mandabach Productions. Peaky Blinders © TM Caryn Mandabach Productions 2022, trwyddedwyd gan Caryn Mandabach Productions. 

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"Full of swagger and attitude"

The Guardian

Canllaw oedran: 15+

Mae'r sioe hwn yn seiliedig ar gyfres deledu sydd â chanllaw oedran o 15. Bydd peth gynrycholaeth o ffyrnigrwydd, rhyw a defnydd cyffuriau.

Goleuadau strôb.  
Ergydion gwn byw a phyrotechneg ar y llwyfan.   
Rhai cleciau uchel wedi’u recordio ac ychydig o gerddoriaeth uchel. 

Amser cychwyn:

Maw – Sad 7.30pm
Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr a 10 munud, gan gynnwys un egwyl o 20 munud. 

Perfformiad Iaith Arwyddion Prydain: 23 Mawrth, 7.30pm. THEATRESIGN Education, Access & Mentoring Ltd sy’n darparu ein gwasanaethau Iaith Arwyddion Prydain. Y cyfieithydd ar gyfer y perfformiad yma fydd Chandrika Gopalakrishnan.

Cynnig Aelodau

£10 i ffwrdd ar y noson agoriadol (2 bris uchaf). 
Dod yn aelod.

Cynigion grŵp

O £4 i ffwrdd ar gyfer grwpiau 10+ (2 bris uchaf)
Trefnu ymweliad grŵp.

Ysgolion

Tocynnau £12, ac un sedd athro am ddim gyda phob 10 disgybl.
Ddim ar gael ar-lein, ebostiwch group.sales@wmc.org.uk
Yn gymwys ar seddi dethol Maw - Iau.

Cynnig dan 26

Tocynnau £12. Yn gymwys ar seddi dethol Maw - Iau.

Mae pob cynnig yn amodol ar seddi dethol, dosraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon