Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
two dancers

Rambert Dance in Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby

Ysgrifennwyd gan Steven Knight | Cyfarwyddwr/Coreograffydd Benoit Swan Pouffer

Theatr Donald Gordon

21 – 25 Mawrth 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Rambert Dance in Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1272

Rambert Dance in Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby

Ysgrifennwyd gan Steven Knight | Cyfarwyddwr/Coreograffydd Benoit Swan Pouffer

21 – 25 Mawrth 2023

Theatr Donald Gordon

Digwyddiad theatr ddawns newydd, yn archwilio hanes Tommy Shelby a'r Peaky Blinders, wedi'i ysgrifennu gan grëwr y gyfres deledu hynod boblogaidd.

"You young men of the Tunnelling brigade, you are all dead. Not counted among the dead because your bodies were not buried with the dead. But dead inside..."

Yn cynnwys dawns drawiadol ac athletig, dramateiddio syfrdanol a band fyw ar y llwyfan sy'n chwarae trac sain Peaky eclectig.

Brwydrodd Tommy â'r Peakys gyda'i gilydd yn Flanders ac mae'r sioe yn agor yn y ffosydd. Yn dilyn y profiad hwn, mae stori personol tu hwnt yn datblygu wrth i deulu'r Shelby hwylio drwy'r penderfyniadau sy'n pennu eu ffawd ac mae Tommy wedi'i ysgubo gan ryfeddod Grace.

Peaky Blinders has always had music and movement at its heart, and now the beating heart of the show will be transferred to the stage

Steven Knight; crëwr, awdur a chynhyrchydd gweithredol drama arobryn y BBC, Peaky Blinders

“an independent dance company, dedicated to bringing ballet to the people”

Tommy Shelby, Cyfres 4 Pennod 5

Cynhyrchiad Rambert ar y cyd â Birmingham Hippodrome

Cyd-gynhyrchwyd gyda The Lowry

Ysbrydolwyd gan y gyfres deledu Peaky Blinders, a grëwyd gan Steven Knight a'i gynhyrchwyd gan Caryn Mandabach Productions

Peaky Blinders TM © Caryn Mandabach Productions 2022. Dan drwydded gan Caryn Mandabach Productions

Canllaw oedran: 12+
Mae'r sioe hwn yn seiliedig ar gyfres deledu sydd â chanllaw oedran o 15. Bydd peth gynrycholaeth o ffyrnigrwydd, rhyw a defnydd cyffuriau.

Amser cychwyn:
Maw – Sad 7.30pm
Sad 2.30pm

Cynnig Aelodau

£10 i ffwrdd ar y noson agoriadol (2 bris uchaf). 
Dod yn aelod.

Cynigion grŵp

O £4 i ffwrdd ar gyfer grwpiau 10+ (2 bris uchaf)
Trefnu ymweliad grŵp.

Ysgolion

Tocynnau £12, ac un sedd athro am ddim gyda phob 10 disgybl.
Ddim ar gael ar-lein, ebostiwch group.sales@wmc.org.uk
Yn gymwys ar seddi dethol Maw - Iau.

Cynnig dan 26

Tocynnau £12. Yn gymwys ar seddi dethol Maw - Iau.

Mae pob cynnig yn amodol ar seddi dethol, dosraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon