Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Mother Goose gydag Ian McKellen a John Bishop

Mother Goose

Theatr Donald Gordon

28 Mawrth – 1 Ebrill 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Mother Goose {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1484

Mother Goose

28 Mawrth – 1 Ebrill 2023

Theatr Donald Gordon

Mae’n ddrwg gennym gyhoeddi nad yw John Bishop yn gallu ymddangos yn rhediad wythnos yma o Mother Goose. Mae Mr Bishop ar absenoldeb tosturiol o’r sioe. Bydd Gabriel Fleary, un o actorion Holby City a’r RSC a dirprwy Mr Bishop, yn chwarae rôl Vic Goose ochr yn ochr ag Ian McKellen fel Mother Goose. Rydyn ni wedi cysylltu â deiliaid tocynnau drwy e-bost.

Mae Ian McKellen a John Bishop yn dod i Ganolfan Mileniwm Cymru – gyda chomedi ddoniol dros ben i bobl o bob oed y mae adolygwyr wedi’i disgrifio fel “a total hoot” (★★★★★, Broadway World), “a solid gold hit” (★★★★★, The Stage) a “glorious” (★★★★★, Daily Telegraph).

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"Ian McKellen lets his hair down and has a ball. Glorious"

 

"John Bishop is radiant. Effortlessly funny"

 

"Pantomime perfection"

Daily Telegraph
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"Infectious fun"

Time Out
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"The kind of knockabout entertainment that we need"

The Times

Mae Mother Goose yn sbectacl adloniant byw na ddylid ei golli – mae’n llawn hwyl, comedi gerddorol, sêr a syrpreisys a fydd yn gwneud i chi glegar yn uchel. Y stori tylwyth teg ddigywilydd yma yw’r union adloniant sydd ei angen arnom ac mae’n llawn hwyl o’r dechrau i’r diwedd.   

Felly mynnwch docynnau i weld dau o arwyr y bydoedd actio a chomedi a pharatowch i weld tylwyth teg â lleisiau cryf, pypedau â chymwysterau tapddawnsio ac anrhefn sydd wedi’i chreu yn berffaith a fydd yn gwneud i bawb rhwng 3 a 103 oed chwerthin! Peidiwch â cholli allan – archebwch eich tocynnau nawr. 

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr
The Daily Mail
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr
Evening Standard
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr
WhatsOnStage

Canllaw oed: 4+ (ddim plant dan 2 oed)

Amser dechrau:
Maw – Iau 7.30pm
Iau 2.30pm
Gwe 5pm
Sad 1.30pm + 6.30pm

Perfformiad Iaith Arwyddion Prydain: 30 Mawrth, 7.30pm. THEATRESIGN Education, Access & Mentoring Ltd sy’n darparu ein gwasanaethau Iaith Arwyddion Prydain. Y cyfieithydd ar gyfer y perfformiad yma fydd Taz Hockaday.

Weithiau bydd salwch neu wyliau’n codi, felly nid oes modd i gynhyrchwyr warantu bod unrhyw un o’r artistiaid yn ymddangos ym mhob perfformiad. 

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol (2 bris uchaf). Nifer cyfyngedig o lefydd. Dod yn aelod.

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau o 10+ gostyngiad o £5 ar y 2 bris uchaf, Maw i Iau. Trefnu ymweliad grŵp.

CYNIGION I BOBL DAN 16

Gostyngiad o 25% ar y 2 bris uchaf Maw – Iau. Uchafswm o 3 sedd am bris gostyngol fesul archeb. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

CYNIGION I FYFYRWYR

Gostyngiad o £5 ar y 2 bris uchaf, Maw – Iau.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a byddant yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon