Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

The Queer Emporium Takeover

Chwarae’r Chwedlau

Cabaret

16 Mawrth 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Queer Emporium Takeover {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1618

Cabaret

The Queer Emporium Takeover

Chwarae’r Chwedlau

16 Mawrth 2023

Cabaret

Ymunwch â The Queer Emporium wrth iddyn nhw gymryd drosodd Cabaret ar gyfer pum digwyddiad anhygoel ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Chwarae'r Chwedlau

16 Mawrth 2023

Yng nghwmni perfformwyr rhagorol Cymru (neu rhai oedd jyst â’r argaeledd), dewch i Chwarae'r Chwedlau, noson Gymraeg newydd y Queer Emporium, i ddysgu mwy am hanes LHDTC+ y genedl. Yn y noswaith yma sy'n cyfuno drag, comedi, cerddoriaeth a mwy, gyda pherfformwyr yn cyflwyno’u dehongliadau o straeon, chwedlau a mytholeg mwyaf hwylus, syfrdanol ac yn bwysicaf, cwiar, Cymru.

Gyda: Priya Hall, Leila Navabi, Catrin Feelings, Anniben, Jordropper, Leo Drayton ac Eden.

Dod o hyd i docynnau

Amser dechrau: 8.30pm, drysau 8pm

Canllaw oed: 18+

Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau, gan roi digon o amser i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â ffrindiau a phrynu diod drwy ein ap archebu.

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret