Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Come From Away

2 – 6 Ebrill 2024

Theatr Donald Gordon

7,000 o deithwyr heb gludiant. Un dref fach. Stori wir ryfeddol.

Mae’r sioe lwyddiannus yma, sydd wedi ennill pedair gwobr Olivier gan gynnwys y Sioe Gerdd Orau yn Llundain a gwobr Tony am Gyfarwyddyd Gorau Sioe Gerdd ar Broadway, yn rhannu stori go iawn anhygoel y 7,000 o deithwyr awyr o bedwar ban byd a gafodd eu hailgyfeirio i Ganada yn sgil 9/11, a’r gymuned Newfoundland fach a wahoddodd y bobl yma i mewn i’w bywydau â chalonnau agored.

Dewch i brofi’r stori lawen a’r gerddoriaeth arbennig yma wrth i bobl leol frwdfrydig a theithwyr byd-eang ddod ynghyd i ffurfio cyfeillgarwch a fydd yn aros gyda nhw am byth. Mae capten benywaidd cyntaf American Airlines, maer meddylgar y dref, mam diffoddwr tân yn Efrog Newydd a gohebydd newyddion lleol awyddus ymhlith y nifer o gymeriadau go iawn a oedd yno ar ddechrau’r foment a newidiodd hanes ac y daeth eu straeon yn ddathliad go iawn o obaith, dynoliaeth ac undod.

Mae’r cyfarwyddwr sydd wedi ennill gwobr Tony Christopher Ashley ochr yn ochr â’r awduron sydd wedi ennill gwobr Olivier Irene Sankoff a David Hein yn dod â’r stori wir ddyrchafol yma i’r llwyfan mewn cynhyrchiad emosiynol sydd yn gwneud i gynulleidfaoedd godi ar eu traed noson ar ôl noson.

Canllaw oed: 10+ (dim plant dan 2 oed)
Gall y cynhyrchiad hwn gynnwys iaith anweddus

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr a 50 munud (heb egwyl)

Amser cychwyn:
Maw – Sad 7.30pm
Iau + Sad 2.30pm

AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol (2 bris uchaf). Argaeledd cyfyngedig

Ymaelodi

GRWPIAU

Grwpiau o 10+, gostyngiad o £5 ar y 2 bris uchaf, Maw i Iau

Dyddiad talu grwpiau: 8 Ionawr 2024

Trefnu ymweliad grŵp

O DAN 16

Gostyngiad o £5 ar y 2 bris uchaf, Maw – Iau

Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu hŷn.

MYFYRWYR

Gostyngiad o £5, Maw – Iau

Mae'r cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Perfformiadau Hygyrch

Gweld popeth
Cosi fan tutte

Opera Cenedlaethol Cymru: Così fan tutte

An illustration of Elphaba and Glinda

Wicked

Dear Evan Hansen

Dear Evan Hansen

Only Fools and Horses

Only Fools and Horses

Pretty Woman: The Musical

Pretty Woman: The Musical

Hamilton title and star logo

Hamilton

Wizard of Oz

The Wizard of Oz

The Drifters Girl

The Drifters Girl

An Officer and a Gentleman

An Officer and a Gentleman

Bonnie & Clyde

Edward Scissorhands

Matthew Bourne’s New Adventures

Come From Away

Come From Away

Madagascar

Madagascar

Grease the Musical

Grease The Musical

Hairspray

Hairspray

Rambert: Death Trap

Cerberus/Goat gan Ben Duke

Nye Bevan, gwleidydd a chrëwr y GIG

Cyd-gynhyrchiad National Theatre a Chanolfan Mileniwm Cymru

Nye

Drama newydd gan Tim Price

Y Sioe Gerdd Dolly Parton Newydd

Here You Come Again

Tŵr radio yng nghanol tref yn y cymoedd wedi'i gorchuddo gan eira. Testun yn aildrodd sy'n dweud PONTYPOOL

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

PONTYPOOL

Addasiad llwyfan newydd gan Hefin Robinson

Sioeau Cerdd

Gweld popeth
An illustration of Elphaba and Glinda

Wicked

& Juliet

Dear Evan Hansen

Dear Evan Hansen

Only Fools and Horses

Only Fools and Horses

Pretty Woman: The Musical

Pretty Woman: The Musical

Chitty Chitty Bang Bang

Chitty Chitty Bang Bang

Ar Werth Yn Fuan

Hamilton title and star logo

Hamilton

Wizard of Oz

The Wizard of Oz

The Drifters Girl

The Drifters Girl

An Officer and a Gentleman

An Officer and a Gentleman

Bonnie & Clyde

Come From Away

Come From Away

Madagascar

Madagascar

Grease the Musical

Grease The Musical

Hairspray

Hairspray

Y Sioe Gerdd Dolly Parton Newydd

Here You Come Again