Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
A group of drag performers on stage

Eurovision Watch Party

gyda House of Deviant

Cabaret

11 Mai 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Eurovision Watch Party {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-2087

Cabaret

Eurovision Watch Party

gyda House of Deviant

11 Mai 2024

Cabaret

Wedi colli allan ar docyn Eurovision? Peidiwch â phoeni, gallwn ni helpu!  

Chi’n meddwl bod Eurovision yn cwiar? Wel, mae hyd yn oed yn fwy cwiar nawr! 

Dyma Eurovision gyda breninesau, coctels a mwy o newidiadau cywair na Mariah Carey adeg y Nadolig. 

Dewch i wylio gyda’r breninesau o House of Deviant lle byddwn ni’n dod ynghyd gyda cherddoriaeth ac yn cefnogi ein hoff wlad, a lle bydd pobl i roi cwtsh i chi pan fyddwn ni’n gweld y DU yn cael nil pwah (je nais parlez vous francais). 

Rhybudd: gall gynnwys anhrefn, gemau yfed a chromosomau ychwanegol. 

XXY 

Y Deviants 

House of Deviant yw’r unig gwmni drag yng Nghymru i bobl sydd ag anableddau dysgu. Mae eu poblogrwydd wedi tyfu ers 2021 ac maen nhw’n brosiect a gynhyrchir ar y cyd yn Ne Cymru sy’n defnyddio perfformiadau drag fel ffordd o archwilio hunan-barch ac ymreolaeth gydag oedolion ag anableddau dysgu sydd fel arall yn gallu cael anawsterau gyda materion fel ynysigrwydd cymdeithasol a phobl yn gwrando ar eu barn.

Amser dechrau: 7.30pm, drysau 6.30pm

Canllaw oed: 18+

Rhybuddion: Iaith gref

IECHYD DA!

Mae'r drysau yn agor awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu drwy ein ap drwy gydol y sioe a byddwn yn dod â'ch diodydd yn syth i'ch bwrdd. Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

GRWPIAU

Gostyngiad o £3 i grwpiau 10+

Wrth archebu ar-lein, caiff y gostyngiad i grwpiau ei ychwanegu yn awtomatig pan fyddwch chi'n talu.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret