Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Peter Pan Goes Wrong

Gan greawdwyr The Play That Goes Wrong

22 – 27 Ionawr 2024

Theatr Donald Gordon

Mae creawdwyr The Play That Goes Wrong Yn dychwelyd gyda thrychineb catastroffig arall!

Yn dilyn eu llwyddiant arobryn gyda The Play That Goes Wrong  a’r gyfres deledu ar y BBC The Goes Wrong Show, mae Mischief yn dychwelyd gyda’u fersiwn dros ben llestri o glasur diamser, llwyddiant ysgubol y West End Peter Pan Goes Wrong.

Mae aelodau’r Cornley Polytechnic Drama Society yn ôl ar y llwyfan, yn brwydro â phroblemau technegol, damweiniau hedfanol a dadleuon ymhlith y cast wrth iddyn nhw geisio cyflwyno stori boblogaidd J.M Barrie. Ond a fyddan nhw’n cyrraedd Neverland?

Mae brand unigryw Mischief o gomedi yn apelio at bawb. Dewch i’w gweld nhw yng Nghaerdydd a byddwch yn barod am antur enfawr!

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"RIOTOUSLY FUNNY. AN ABSOLUTE MUST SEE"

whatsonstage.com
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"A FEAST OF SUMPTIOUS SILLINESS"

Radio Times

Canllaw oed: 8+

Hyd y perfformiad: tua 2 awr yn cynnwys un egwyl

Amser dechrau:
Llun - Sad 7.30pm
Iau + Sad 2.30pm

AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol (2 bris uchaf). Argaeledd cyfyngedig. Ymaelodi

GRWPIAU

Grwpiau o 10+, gostyngiad o £3 neu fwy ar y 2 bris uchaf, Maw i Iau. Dyddiad talu grwpiau 23 Hydref 2023. Trefnu ymweliad grŵp.

POBL DAN 16

Gostyngiad o £3 ar y 2 bris uchaf, Llun – Iau. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu hŷn.

MYFYRWYR

Gostyngiad o £3 ar y 2 bris uchaf.

Mae'r cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon