Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Gŵyl y Llais yn hollol ymroddedig i sicrhau amgylchedd hygyrch ac i wella hygyrchedd i bawb yn ein digwyddiadau.

Mynediad â chadair olwyn

Mae modd cyrraedd pob un o'n lleoliadau gyda chadair olwyn. Os ydych chi'n defnyddio cadair olwyn, rhowch wybod i ni pan fyddwch chi'n archebu.

Dysgu mwy

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am hygyrchedd, anfonwch e-bost aton ni drwy hygyrchedd@wmc.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2063 6464.

Ewch i'r adran Cyfleusterau Hygyrch am restr lawn o ofynion mynediad.

Mapiau a chanllawiau

Map o'r adeilad a'n cyfleusterau

Safleoedd parcio bathodyn glas o amgylch y Ganolfan

Cynllun seddi Theatr Donald Gordon

Seddi hygyrch