Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Branwen: Dadeni

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru + Frân Wen

Branwen: Dadeni

Sioe gerdd epig Gymraeg newydd

Theatr Donald Gordon

8 – 11 Tachwedd 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Branwen: Dadeni {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1709

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru + Frân Wen

Branwen: Dadeni

Sioe gerdd epig Gymraeg newydd

8 – 11 Tachwedd 2023

Theatr Donald Gordon

Theatr Donald Gordon 8 – 11 Tachwedd 2023

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 15 – 17 Tachwedd 2023 WEDI GWERTHU ALLAN

Pontio, Bangor 22 – 25 Tachwedd 2023 WEDI GWERTHU ALLAN

Teyrnas ar chwâl. Brenhiniaeth lwgr. Cenhedlaeth newydd yn ysu am newid.

Sioe gerdd epig Gymraeg yw Branwen: Dadeni sy’n dod ag un o’n chwedlau mwyaf adnabyddus i mewn i’r byd cyfoes.

'A SIGNIFICANT LEAP FOR WELSH-LANGUAGE THEATRE'

THE STAGE

'A SMASH HIT'

THE GUARDIAN

Ar ôl rhyfel cartref gwaedlyd, teulu Llŷr sy’n rheoli gwlad Cedyrn. Mae Branwen, y dywysoges ifanc garismatig sydd wedi ennill calonnau’r bobl, yn awyddus i symud ei gwlad ymlaen, ond dyw ei brawd, y brenin, ddim yn gwrando.

Yn ystod ymweliad annisgwyl gan Frenin Iwerddon, mae hi'n gweld ei chyfle: dianc i wlad flaengar a llewyrchus lle bydd ei llais yn cyfrif, a lle bydd ganddi'r grym i newid pethau. Ond, wrth iddi ddechrau serennu, mae pob bargen, brad a chorff yn ei harwain yn ddyfnach i'r tywyllwch, a phan fydd bron ar ben arni, daw'r pris yn amlwg.

Beth fyddech chi’n ei aberthu i greu byd cyfiawn?

Sioe gerdd newydd gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Frân Wen sy’n ailddychmygu’r stori eiconig, gyda Gethin Evans yn cyfarwyddo cast rhagorol o berfformwyr a cherddorion.

Llyfr gan Hanna Jarman, Elgan Rhys a Seiriol Davies; cerddoriaeth a geiriau gan Seiriol Davies.

Cast

Branwen Mared Williams

Efnisien Caitlin Drake 

Matholwch Rithvik Andugula

Bendigeidfran Tomos Eames

Ena Gillian Elisa

Picell Ioan Hefin

Gwern/Plentyn Mali Grooms + Tegwen Velios

Wythawd Lisa Angharad, Huw Euron, Steffan Hughes, Miriam Isaac, Elan Meirion, Niamh Moulton, Cedron Sion, Adam Vaughan

Band

Cyfarwyddwr Cerddorol ar Allweddellau Geraint Owen

Telyn Ruby Aspinall

Gitâr Fas a Bas Dwbl Callum Duggan

Feiolin Ruth Elder

Dirprwy Feiolin Chrissie Mavron

Cit Drymiau, Drwm Bas ac Allweddellau (effeithiau taro) Iori Haugen

Sielo Rhian Porter

Dirprwy Sielo Lowri Preston

Tîm Creadigol

Cyd-Awdur Hanna Jarman

Cyd-Awdur Elgan Rhys

Cyd-Awdur Seiriol Davies

Cerddoriaeth a Geiriau Seiriol Davies

Cyfarwyddwr Gethin Evans

Cyfarwyddwr Cerdd a Goruchwyliwr Cerddorol Geraint Owen

Dylunydd Set a Gwisgoedd Elin Steele

Dylunydd Goleuo Bretta Gerecke

Dylunydd Sain Sebastian Frost

Cyd-Gyfarwyddwr Symudiad Nia Lynn

Cyd-Gyfarwyddwr Symudiad Owain Gwynn

Cydlynydd Agosatrwydd Sarita Piotrowski

Sgoriwr Owain Gruffudd Roberts

Goruchwyliwr Gwisgoedd Llinos Griffiths Gough

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Carys Jones

Cyfarwyddwr Cerddorol Cynorthwyol Gwenno Morgan

Cydymaith Llesiant Ndidi John

Cyfarwyddwr Castio Hannah Marie Williams (HMW Casting)

Tîm Cynhyrchu

Rheolwr Cynhyrchu (Canolfan Mileniwm Cymru) Ed Wilson

Rheolwr Cynhyrchu (Frân Wen) Lewis Williams

Rheolwr Llwyfan y Cwmni Julia Carson Sims

Rheolwr Llwyfan y Cwmni Roger Richardson

Dirprwy Reolwr Llwyfan Alys Robinson

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol a Dirprwy y Llyfr Vikki Chandler

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Emma Mace

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Emma Peace

Saer y Cynhyrchiad Andy Humphreys

Pennaeth Gwisgoedd Sacha van Zutphen

Gwisgoedd 2 Ariana Marafini

Sain y Cynhyrchiad Mark Adams

Sain 1 Ellis Griffiths

Sain 1 (ar daith) James Jewry 

Sain 1 Eilydd Andy Collins

Sain 2 Lowri Jones

Rhaglennydd LX | LX Programmer Claire Gerrens

LX 1 James Thomas

LX 1 Ryan van Delden

LX 2 Sophie Moore

Capsiynydd Mary Davies

Prif Hebryngwr Isabel Vander

Hebryngwr a Thiwtor Jenni Tarr

Hebryngwr Tracey Cogan

Cynhyrchydd Branwen Jones

Cynhyrchydd Cynorthwyol Frankie-Rose Taylor

Cynhyrchydd Cynorthwyol Abigail Fitzgerald

Cynorthwyydd Prosiect Celfyddydau a Chreadigol Catrin Nicholas

Rheolwr Celfyddydau a Chreadigol: Digwyddiadau a Chydymffurfiaeth Fay Coles

Rheolwr Marchnata Jodi Voyle

Rheolwr Cyfathrebu Cadan Ap Thomas

Golygydd Digidol Craig Bates 

Uwch Ddylunydd a Rheolwr Cynhyrchu Sophie Williams 

Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol Cerys Rhys 

Uwch Swyddog Ysgrifennu Copi Dwyieithog Angharad C. Lewis 

Pennaeth Cynulleidfaoedd a Brand Beth Meade

Pennaeth Profiadu Creadigol Emma Evans

Cyfarwyddwr Artistig (Frân Wen) Gethin Evans

Cyfarwyddwr Gweithredol (Frân Wen) Nia Jones

Rheolwr Cynhyrchu (Frân Wen) Lewis Williams

Rheolwr Marchnata (Frân Wen) Carl Owen

Gweinyddwr (Frân Wen) Olwen Williams

Cyfarwyddwr Cymunedol (Frân Wen) Elis Pari

Gyda diolch i Roger Beaumont, Aleks Carlyon, Graeme Clint, Carys Edwards, Dom Elias, Angharad Griffin, John Hill, Rhys Iorwerth, Tafsila Khan, Aran Jones a thîm Say Something in Welsh, Cardiff Theatrical Services + Opera Cenedlaethol Cymru.

Amser dechrau: 7.30pm

Canllaw oed: 13+

Yn cynnwys iaith gref, themâu i oedolion, trais, cerddoriaeth uchel, goleuadau sy'n fflachio, goleuadau strôb, niwl + effeithiau mwg.

Rhybuddion cynnwys: 

Mae’r cynhyrchiad yn cyfeirio at: gamdriniaeth, creulondeb i anifeiliaid, galar, iselder, galar, ystryw, ymosodiad rhywiol.

Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys: gwaed, marwolaeth, carchariad a herwgipio, beichiogrwydd, agosatrwydd rhywiol, trais yn erbyn plentyn, rhyfel.

Hyd y perfformiad: 2 awr 30 munud (yn cynnwys egwyl)

Capsiynau: Mae pob perfformiad yn cynnwys capsiynau yn Gymraeg ac yn Saesneg

Sain ddisgrifiad: 11 Tachwedd (Taith Gyffwrdd: 6.10pm am hyd at 30 munud)

DAN 16

Tocynnau £12.

DAN 30

Tocynnau £15.

YSGOLION

Tocynnau £12. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffoniwch 029 2063 6464.

GRWPIAU

Grwpiau o 10+ gostyngiad o £3. Trefnu ymweliad grŵp.

AELODAU

Gostyngiad o £5 ar y noson agoriadol. Ymaelodi.

POBL ANABL, MYFYRWYR DROS 30 + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

Mae Cynllun Hynt ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Rydyn ni'n hynod ddiolchgar i Peter a Janet Swinburn, Dyfrig a Heather John a Carol Bell am gefnogi Branwen: Dadeni.

Dysgwch fwy am gefnogi ein cynyrchiadau a'n gwaith creadigol ar draws Cymru drwy ddod yn aelod o Gylch y Cadeirydd.

Capsiynau Agored

Sain Ddisgrifiad

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon