Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Testun yn darllen HUMBUG! Delwedd wedi'i darlunio o law yn tynnu losin allan o jar

HUMBUG!

Hijinx Odyssey

Stiwdio Weston

23 – 25 Tachwedd 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London HUMBUG! {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-1926

HUMBUG!

Hijinx Odyssey

23 – 25 Tachwedd 2023

Stiwdio Weston

Mae'n fis Tachwedd yn y ffatri humbug, ac mae gweithwyr Cwmni Danteithion Scrooge & Cratchit yn gweithio'n galed yn y rhuthr olaf at y Nadolig.

Fodd bynnag, mae pennaeth a pherchennog y ffatri, Tim Cratchit, wedi troi'n llym ac yn gwirioni â gwaith, ar ôl anghofio'r gwersi a roddwyd iddo gan ei hen ffrind a'i fentor, Ebenezer Scrooge.

Un noson, mae amrywiaeth liwgar o ysbrydion yn ymweld â Tim ar genhadaeth i newid ei bersbectif. A fydd taith drwy'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn llwyddo i ddod â llawenydd yn ôl i fywyd Tim?

Wedi'i berfformio gan gast cymysg o actorion anabl a rhai nad ydynt yn anabl, mae HUMBUG! yn ddilyniant hwyliog a myfyriol i chwedl glasurol Charles Dickens, A Christmas Carol.

Amser dechrau:
Iau – Sad 7pm
Sad 3pm

Hyd y perfformiad: 1 awr

Canllaw oed: 5+

Hygyrchedd:
Bydd sain ddisgrifiad ar gael ym mhob perfformiad.

Bydd teithiau cyffwrdd ar gael ar gais wrth archebu. Cysylltwch â caitlin.rickard@hijinx.org.uk

Bydd BSL integredig gan Sami Dunn ym mhob perfformiad.

BABANOD AR LINIAU

Rhad ac am ddim – archebwch le gan ddenfyddio'r opsiwn tocyn 'Safonol a babi'.  Ar gael i blant o dan 2 oed gydag oedolyn yn eu gwarchod.

CYNNIG I BOBL O DAN 16

£6

CYNNIG I GRWPIAU

Gostyngiad o £5 i grwpiau 10+. Trefnu ymweliad grŵp.

Wrth archebu ar-lein, caiff y gostyngiad i grwpiau ei ychwanegu yn awtomatig pan fyddwch chi'n talu.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddyraniadau ac argaeledd.

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Teithiau Cyffwrdd

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston