Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Two iced buns with cherries against an orange background

Bad Sex Writing Workshop

Cabaret

4 Mehefin 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Bad Sex Writing Workshop {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1716

Cabaret

Bad Sex Writing Workshop

4 Mehefin 2023

Cabaret

Rhowch gynnig ar ysgrifennu ffuglen erotig dafod-yn-y-boch bwrpasol wael gyda’r awdur a Llawryf Geiriau Plymouth, Laura Horton.

Gydag ysgogiadau ac amser i ysgrifennu, bydd awr gyntaf y sesiwn yn cael ei neilltuo i ddod o hyd i ffyrdd o ysgrifennu’n ddoniol am ryw – boed hynny’n stori fer, yn gerdd, neu’n ddrama. Does dim angen profiad.

Yn yr ail awr, bydd y darnau’n cael eu darllen allan. Gallwch ddewis darllen eich gwaith eich hunan, neu ofyn i Laura neu un o’r actorion gwadd ei ddarllen ar eich rhan (yn ddienw, os yw’n well gennych).

Dychmygwch pe bai Letters Live a My Dad Wrote a Porno yn cael babi.

Even though these events are spaces for humour, I’ve had a lot of people open up after workshops, making me realise how messy everyone’s romantic lives are. Ultimately, this sort of camaraderie makes sex less intimidating – and makes us all feel less alone.

Laura Horton, Vogue

Amser dechrau: 3.30pm, drysau 3pm

Canllaw oed: 18+

Rhybuddion: Iaith gref a cynnwys oedolion

IECHYD DA!

Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau, gan roi digon o amser i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â ffrindiau a phrynu diod drwy ein ap archebu.

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret