Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

The Making of a Monster

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

9 – 19 Tachwedd 2022

Stiwdio Weston

Stwnsh grime-theatr gan Connor Allen

Rhy ddu i fy ffrindiau croenwyn, ond rhy wyn i fy ffrindiau croenddu. Wrth dyfu lan fel rhywun hil gymysg yng Nghasnewydd, syrthiais i mewn i gwmwl llwyd.

Tad Du absennol, yn cuddio o’r heddlu, yn ystyried beth yw ystyr bod yn ddyn. Ro’n i'n ymdrechu i ddod o hyd i fy lle i yn y byd ac mewn perygl o golli rheolaeth ar bethau. Yna newidiwyd fy mywyd gan un ennyd.

Crëwyd gan ddiwylliant grime ac ysbrydolwyd gan Dizzee Rascal, Wiley, Skepta a Kano, The Making of a Monster yw fy hanes i.

Connor Allen

Ysgrifennwyd gan Connor Allen (Children's Laureate Wales) a chyfarwyddwyd gan Conrad Murray  gyda cherddoriaeth a sain gan Oraine Johnson.

Amser cychwyn: Maw – Sad 7pm, Sad 2pm

Rhagolwg: Mer 9 Tachwedd 7pm £10

Canllaw oed: 14+

Rhybuddion: Yn cynnwys iaith gref, themâu hiliaeth a thrais domestig, ac iaith y bydd rhai cynulleidfaoedd yn ei hystyried yn heriol.

Perfformiadau Hygyrch:
Mae pob perfformiad yn cynnwys capsiynau creadigol yn Saesneg
Perfformiadau Gwe 11, Sad 12 (7pm) + Iau 17 Tachwedd â sain ddisgrifiad Saesneg

MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

£12

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

YSGOLION

£10 — Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Darganfyddwch am gefnogi ein cynyrchiadau a'n gwaith creadigol ar draws Cymru drwy ddod yn aelod o'n Cylch y Cadeirydd.

Capsiynau Agored

Sain Ddisgrifiad

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston