Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

6 esgus am hwyl deuluol

Angen esgus am drip teuluol i’r theatr? O blant bach i bobl ifanc, rydyn ni wedi rhestru 6 sioe deuluol y gallwch chi eu mwynhau gyda’ch gilydd.

Annie

Mae'r cynhyrchiad llwyddiannus o Annie yn dod i Gaerdydd, yn uniongyrchol o West End Llundain. Mae'r adfywiad hwn yn cynnwys y beirniad o Strictly Come Dancing Craig Revel Horwood fel Miss Hannigan! Yn Efrog Newydd yn y 1930au yn ystod y Dirwasgiad Mawr, mae Annie’n byw bywyd anodd yng nghartref plant amddifaid Miss Hannigan. Wrth ryw lwc, mae hi’n cael ei dewis i dreulio’r Nadolig yng nghartref y biliwnêr enwog, Oliver Warbucks. Ond mae syniadau sbeitlyd eraill gan Miss Hannigan ac mae hi’n cynllwynio i ddifetha ymdrechion Annie i chwilio am ei rhieni go iawn.

Canllaw oed: 5+ (ddim plant dan 2 oed)
Cynigion i bobl dan 16: gostyngiad o £4 (ar y 2 bris uchaf, Maw – Iau, pan brynir gyda thocyn oedolyn am bris llawn)

3 – 8 Gorffenaf 2023

Winnie The Pooh

Mae cymeriad eiconig Disney Winnie the Pooh, Christopher Robin a’u ffrindiau gorau Piglet, Eeyore, Kanga, Roo, Rabbit ac Owl (o... a pheidiwch ag anghofio Tigger hefyd!) wedi dod yn fyw mewn addasiad llwyfan cerddorol hyfryd. Gyda cherddoriaeth boblogaidd y brodyr Sherman a enillodd wobr Grammy a chaneuon pellach gan A.A. Milne, mae stori’r addasiad llwyfan newydd a phrydferth hwn yn cael ei hadrodd gyda phypedwaith syfrdanol maint go iawn drwy lygaid y cymeriadau rydyn ni i gyd yn eu hadnabod ac yn dwli arnynt, mewn stori newydd o’r Hundred Acre Wood.

Canllaw oed: Croeso i bawb
Cynigion i bobl dan 16: gostyngiad o £6 ar seddi penodol (uchafswm o 3 fesul archeb)

3 – 5 Awst 2023

Chwarae Opera YN FYW: Gorymdaith i'r Gofod

Teithiwch drwy ddyfnderoedd y gofod ar daith gerddorol arallfydol. Profwch weithgarwch estron, dysgwch ffeithiau difyr, a chwyrlïwch o gwmpas fyd anhygoel opera a cherddoriaeth glasurol gyda sioe ryngweithiol ac addysgiadol Opera Cenedlaethol Cymru ar thema’r gofod sy’n addas i bob oed. Ni fyddai profiad teuluol WNO yn gyflawn heb weithgareddau cyntedd am ddim. Gallwch weddnewid i gymeriad estron yn ein gorsaf baentio wyneb, mwynhau helfa drysor ryngalaethol, a mwy o 1pm.

Canllaw oed: Croeso i bawb
Cynnig tocyn teulu: teulu o 4 £30 (uchafswm o ddau oedolyn) teulu o bump £35 (uchafswm o ddau oedolyn)
Cynigion i bobl dan 16: gostyngiad o £7.50 (wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn)
Tocyn babanod: tocynnau eistedd ar liniau i blant dan 2 oed, £2

30 Medi 2023

Shrek the Musical

Yn seiliedig ar y ffilm DreamWorks a enillodd Oscar, mae’r sioe Broadway lwyddiannus Shrek the Musical, yn gomedi cerddorol llawn hwyl gyda chast o gymeriadau bywiog a sgôr ‘shrek-taciwlar’. Noson allan berffaith i’r ifanc, a’r ifanc eu hysbryd, mae sioe arobryn Shrek the Musical yn sicr o blesio pawb o bob oed a bydd yn siŵr o’ch cael chi ar eich traed ac yn dawnsio ac yn chwerthin yr holl ffordd adref.

Canllaw oed: 5+ (ddim plant dan 2 oed)
Cynigion i bobl dan 16: gostyngiad o 25% (ar y 2 bris uchaf, Maw – Iau, uchafswm o 3 sedd am bris gostyngol fesul archeb

20 – 25 Tachwedd 2023

Disney's Aladdin

Gydag effeithiau arbennig rhyfeddol, dros 350 o wisgoedd prydferth a cherddorfa fyw a chast ardderchog, mae Aladdin yn cynnwys yr holl ganeuon o'r ffilm a enillodd wobrau Oscar, gan gynnwys Friend Like Me, Arabian Nights ac A Whole New World.

Canllaw oed: 6+ (dim plant dan 3 oed)
Perfformiad Ymlaciedig: Mercher 10 Ionawr, 6.30pm

7 Rhagfyr 2023 - 14 Ionawr 2024

BLUEY'S BIG PLAY

Pan mae Dad yn teimlo fel ymlacio ar bnawn dydd Sul, mae cynlluniau eraill gan Bluey a Bingo! Ymunwch â nhw wrth iddyn nhw ddefnyddio eu gemau a’u deallusrwydd i wneud i Dad godi oddi ar y sach eistedd. Ymunwch â’r teulu Heeler yn eu sioe theatr fyw gyntaf sydd wedi’i chreu yn arbennig i chi, gyda phypedau rhagorol. Dyma Bluey fel erioed o’r blaen, yn fyw ar y llwyfan yn y premiere yma yn y DU.

Canllaw oed: 3+
Cynigion i bobl dan 16: gostyngiad o £10 (Mer – Gwe)

13 – 17 Mawrth 2024