Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Il trittico

29 Medi, 3 + 5 Hydref 2024

Theatr Donald Gordon

Ar werth i aelodau Partner Awen + Cyfeillion WNO o 23 Chwefror
Ar werth i Partner + Ffrind and Ffrind+ members o 28 Chwefror
Ar werth i’r cyhoedd o 1 Mawrth

Mwy o berfformiadau Il trittico yn Nhymor Haf 2024 WNO 

Mae'r pethau gorau yn dod mewn tri 

Paratowch eich hun ar gyfer daith fythgofiadwy o emosiynau uchel, drama ddwys a chomedi du gyda thriawd o operâu un act Puccini, Il trittico. Mae Il tabarro (Y Clogyn) yn craffu ar briodas anhapus gyda chanlyniadau milain tra bod Suor Angelica (Y Chwaer Angelica) yn dilyn aberth lleian a’i hiraeth am ei theulu ar ôl iddi gael ei hanfon i’r lleiandy i edifarhau am ei phechodau. Mae Gianni Schicchi yn llawn twyll a thrachwant wrth i deulu ddadlau am ewyllys coll. 

Mae’r wledd operatig tri chwrs hon yn cynnwys cerddoriaeth wych, megis yr aria boblogaidd O mio babbino caro ac elfennau sy’n ategu ac yn cyferbynnu. Wedi’i gyfarwyddo gan y cyfarwyddwr rhyngwladol enwog, Syr David McVicar (La traviata gan WNO), bydd Il trittico yn cynnig cyfle prin i fwynhau’r tair opera mewn un noson fel y bwriadodd Puccini.  

Arweinydd Alexander Joel 
Cyfarwyddwr David McVicar  

wno.org.uk/trittico
#WNOtrittico 

Cenir yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Amser dechrau:
Sul 4pm
Iau 6.30pm
Sad 3pm

Hyd y perfformiad: tua 4 awr yn cynnwys 2 egwyl

CYNNIG AML-DOCYN OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Archebwch docynnau ar gyfer 2 opera ac arbedwch 10%
Archebwch docynnau ar gyfer 3 opera ac arbedwch 15%
Archebwch docynnau ar gyfer 4 opera ac arbedwch 20%

Ar gyfer pecynnau aml-brynu, mae'n rhaid prynu'r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Yn gymwys i'r 3 pris drutaf. Caiff y cynnig ei brosesu yn eich basged siopa.

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+, gostyngiad o £4 (prisiau 2 - 5)
Trefnu ymweliad grŵp

YSGOLION

£12.50 - yn berthnasol i seddi penodol (nifer cyfyngedig ar gael). Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

O DAN 16

£10 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn (nifer cyfyngedig ar gael). Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Cyd-gynhyrchiad â Scottish Opera

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Opera Cenedlaethol Cymru

Gweld popeth
National Opera Studio Showcase

Sioe Arddangos National Opera Studio

Testun: Rigoletto Verdi

WEDI'I GANSLO

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Text: Play Opera LIVE

Chwarae Opera YN FYW

Text: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro

Testun: Peter Grimes Britten

Opera Cenedlaethol Cymru: Peter Grimes

Testun: Rigoletto Verdi

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Testun: Il trittico Puccini

Opera Cenedlaethol Cymru: Il trittico

Testun: Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Testun: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro