Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Chwarae Opera YN FYW

12 Ebrill 2025

Theatr Donald Gordon

Y sioe deulu perffaith ar gyfer yr ifanc ac ifanc eu hysbryd.

Yn cynnwys cerddoriaeth ogoneddus o'r llwyfan a’r sgrin, y sioe deuluol ryngweithiol ac addysgol hon yw’r cyflwyniad perffaith i fyd bendigedig opera a cherddoriaeth glasurol.  

Gyda Cherddorfa clodwiw WNO yn dod â’r perfformiad yn fyw, bydd ein cyflwynydd arbennig Tom Redmond, yn eich cyflwyno i'r Gerddorfa a’i hofferynnau niferus, ein perfformwyr talentog, ac wrth gwrs, y gerddoriaeth y byddwch yn ei chlywed yn ystod y prynhawn – rhai o’n ffefrynnau i’w perfformio. Bydd awyrgylch hamddenol y sioe yn eich caniatáu i ymgolli’n llwyr yn y gerddoriaeth a’r ddrama – byddwch yn clapio, dawnsio a chanu yn yr eiliau. 

Ymgollwch yn hud cefn llwyfan y byd opera yn ystod ein gweithgareddau am ddim yn y cyntedd, a fydd ar gael o 1pm. Dewch i edrych ar rai o’n gwisgoedd, creu propiau a mwynhewch ein gorsafoedd goleuo a sain. Os nad yw hynny’n ddigon, bydd hyd yn oed helfa drysor. 

wno.org.uk/playoperalive
#WNOplayopera

Amser dechrau: 3pm

Hyd y perfformiad: tua 1 awr a 10 munud heb egwyl

CYNNIG TOCYN TEULU

Prynwch docyn teulu a gallech arbed hyd at 1/3

Teulu o bedwar: £40 (uchafswm o ddau oedolyn)
Teulu o bump: £50 (uchafswm o ddau oedolyn)

Rhaid archebu’r cynnig hwn ar ei ben ei hun – bydd angen prosesu unrhyw docynnau ychwanegol fel archeb newydd.   

O DAN 16

Tocyn am £10 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

TOCYN BABANOD

Tocynnau £2 eistedd ar liniau i blant dan 2 oed.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Teuluoedd

Gweld popeth
Text: Play Opera LIVE

Chwarae Opera YN FYW

Chitty Chitty Bang Bang

Chitty Chitty Bang Bang

Wizard of Oz

The Wizard of Oz

The Lion, The Witch and The Wardrobe

Madagascar

Madagascar

Madame Chandelier wears a hat with horns and her accordion

Cabaret i Blant

Madame Chandelier's Opera Party For Kids

Cabaret i Blant

Marcel Lucont: Les Enfants Terribles

Sioe Gemau i Blant Ofnadwy

Opera Cenedlaethol Cymru

Gweld popeth
National Opera Studio Showcase

Sioe Arddangos National Opera Studio

Testun: Rigoletto Verdi

WEDI'I GANSLO

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Text: Play Opera LIVE

Chwarae Opera YN FYW

Text: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro

Testun: Peter Grimes Britten

Opera Cenedlaethol Cymru: Peter Grimes

Testun: Rigoletto Verdi

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Testun: Il trittico Puccini

Opera Cenedlaethol Cymru: Il trittico

Testun: Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Testun: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro