Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Peter Grimes

5, 8 + 11 Ebrill 2025

Theatr Donald Gordon

Ar werth i aelodau Partner Awen + Cyfeillion WNO o 23 Chwefror
Ar werth i Partner + Ffrind and Ffrind+ members o 28 Chwefror
Ar werth i’r cyhoedd o 1 Mawrth

Tonnau trasiedi yn corddi'r dyfroedd

Stori am unigedd a rhagfarn yw Peter Grimes. Wedi’i gynhyrfu gan sïon ac amheuaeth, mae pysgotwr yn brwydro â chythreuliaid mewnol wrth i'r gymuned leol droi yn ei erbyn. Ond beth wnaeth ddigwydd i'w brentis? Datgelwch storiâu dirgel pentref arfordirol, lle mae’r môr yn sibrwd cyfrinachau a phawb yn credu eu bod yn gwybod eich hanes, wrth i drasiedi ddatblygu yn erbyn cefndir bygythiol o donnau alawol, grymus.  

Daw opera eiconig Britten, sy’n fwrlwm o gorysau dramatig, unawdau cyffrous a’r enwog Sea Interludes, yn fyw yn y cynhyrchiad newydd yma gan WNO, lle mae grymoedd natur yn gwrthdaro â llymder ymddygiad dynol. Plymiwch i fôr gwyllt a storm o emosiynau gyda’r perfformiad yma sy’n para yn llawer hirach na’r nodyn olaf.  

Arweinydd Tomáš Hanus

wno.org.uk/petergrimes
#WNOpetergrimes

Cenir yn Saesneg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Amser dechrau: 7pm

Hyd y perfformiad: tua 3 awr yn cynnwys 2 egwyl

CYNNIG AML-DOCYN OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Archebwch docynnau ar gyfer 2 opera ac arbedwch 10%
Archebwch docynnau ar gyfer 3 opera ac arbedwch 15%
Archebwch docynnau ar gyfer 4 opera ac arbedwch 20%

Ar gyfer pecynnau aml-brynu, mae'n rhaid prynu'r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Yn gymwys i'r 3 pris drutaf. Caiff y cynnig ei brosesu yn eich basged siopa.

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+, gostyngiad o £4 (prisiau 2 - 5)
Trefnu ymweliad grŵp

YSGOLION

£12.50 - yn berthnasol i seddi penodol (nifer cyfyngedig ar gael). Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

O DAN 16

£10 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn (nifer cyfyngedig ar gael). Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Opera Cenedlaethol Cymru

Gweld popeth
National Opera Studio Showcase

Sioe Arddangos National Opera Studio

Testun: Rigoletto Verdi

WEDI'I GANSLO

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Text: Play Opera LIVE

Chwarae Opera YN FYW

Text: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro

Testun: Peter Grimes Britten

Opera Cenedlaethol Cymru: Peter Grimes

Testun: Rigoletto Verdi

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Testun: Il trittico Puccini

Opera Cenedlaethol Cymru: Il trittico

Testun: Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Testun: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro