Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

21 + 27 Medi, 1 + 4 Hydref 2024

Theatr Donald Gordon

Ar werth i aelodau Partner Awen + Cyfeillion WNO o 23 Chwefror
Ar werth i Partner + Ffrind and Ffrind+ members o 28 Chwefror
Ar werth i’r cyhoedd o 1 Mawrth 

Mwy o berfformiadau Rigoletto yn Nhymor Gwanwyn 2025 WNO

Malais a thwyll: bywyd ar chwâl...

Camwch i mewn i lys aflafar Dug Mantua lle mae Rigoletto, digrifwas y Dug, yn defnyddio ffraethineb mileinig i gelu ei galon ingol. Mewn byd sy’n gwegian ar ymyl anfoesoldeb a thwyll, ei ferch, Gilda, yw’r unig beth sy’n dod â llawenydd iddo. Ond pan mae’r Dug, y merchetwr cyfareddol, yn rhoi ei fryd ar Gilda, mae ei ymddygiad yn arwain at gyfres o ddigwyddiadau trasig lle mae brad a chariad tad yn gwrthdaro mewn cresendo o angerdd a thorcalon.  

Mae’r stori ddirdynnol yma, sydd wedi’i lleoli mewn llys dirywiedig a chreulon, yn archwilio’r gwead cymhleth o gariad, brad a chanlyniadau pŵer. Yn ôl Verdi, Rigoletto oedd ei opera orau, a chyda’i thapestri cyfoethog o emosiynau a melodïau bythgofiadwy – yn cynnwys pedwarawd enwocaf y byd opera a’r hynod gyfarwydd La donna è mobile – mae’n hawdd gweld pam ei bod yn berthnasol hyd heddiw ac yn parhau i gyseinio ymhell ar ôl i’r llen ddod i lawr. 

Arweinydd Pietro Rizzo 
Cyfarwyddwr Adele Thomas 

wno.org.uk/rigoletto
#WNOrigoletto

Cenir yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Amser dechrau: 7.30pm

Hyd y perfformiad: tua 2 awr a 45 munud yn cynnwys un egwyl

Yn cynnwys golygfeydd o ryw a thrais

CYNNIG AML-DOCYN OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Archebwch docynnau ar gyfer 2 opera ac arbedwch 10%
Archebwch docynnau ar gyfer 3 opera ac arbedwch 15%
Archebwch docynnau ar gyfer 4 opera ac arbedwch 20%

Ar gyfer pecynnau aml-brynu, mae'n rhaid prynu'r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Yn gymwys i'r 3 pris drutaf. Caiff y cynnig ei brosesu yn eich basged siopa.

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+, gostyngiad o £4 (prisiau 2 - 5)
Trefnu ymweliad grŵp

YSGOLION

£12.50 - yn berthnasol i seddi penodol (nifer cyfyngedig ar gael). Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

O DAN 16

£10 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn (nifer cyfyngedig ar gael). Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Sain Ddisgrifiad

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Opera Cenedlaethol Cymru

Gweld popeth
National Opera Studio Showcase

Sioe Arddangos National Opera Studio

Testun: Rigoletto Verdi

WEDI'I GANSLO

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Text: Play Opera LIVE

Chwarae Opera YN FYW

Text: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro

Testun: Peter Grimes Britten

Opera Cenedlaethol Cymru: Peter Grimes

Testun: Rigoletto Verdi

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Testun: Il trittico Puccini

Opera Cenedlaethol Cymru: Il trittico

Testun: Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Testun: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro