Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Polisi Preifatrwydd a Chwcis Mae Canolfan Mileniwm Cymru ("ni" neu "ein") yn ymrwymedig i ddiogelu a pharchu eich preif...

Polisi Defnydd Derbyniol

Mae'r polisi defnydd derbyniol hwn yn nodi'r telerau rhyngoch chi a rhyngom ni sy'n berthnasol i'r defnydd a wnewch o&#...

Polisi Tywydd Gwael

Efallai bod y Gaeaf yn hardd, ond weithiau gall achosi problemau teithio i’n cwsmeriaid â thocynnau. Wrth i’r tywydd waethygu, mae’n anoche...

Babanod a Gwarchod Plant

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn croesawu plant o bob oed. Er mwyn cyfateb â gofynion trwyddedu'r Ganolfan, mae'n rhaid i bob un sy...

Datganiad Polisi Amgylcheddol

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn credu bod diogelwch a lles ein cyflogeion a'r cyhoedd wedi'u cydgysylltu'n annatod a stiwardi...

Polisi Trothwy

Ardaloedd Cyhoeddus yn unig Caiff y term ‘trothwy’ (neu watershed yn Saesneg) ei ddefnyddio i gyfeirio at yr adeg y gellir dangos cynnwys s...

Polisi Eiddo Coll ac Eiddo wedi’i Ganfod

Fel cwmni cyfyngedig trwy warant, mae hawl gan Ganolfan Mileniwm Cymru roi ei pholisi ei hunan ar waith o ran materion sy’n delio ag eitema...

Polisi Seddi Unigol

Wrth ddewis seddi ar ein gwefan, rydyn ni'n gofyn i archebwyr beidio â gadael seddi unigol rhyngddyn nhw a'r sedd lawn nesaf, neu...

defnydd o'r wefan

Mae'r dudalen hon (ynghyd â'r dogfennau y cyfeirir atynt) yn nodi ar ba delerau y gallwch ddefnyddio ein gwefan yganolfan.org.uk...

Diogelu

Rydyn ni am i bawb deimlo’n ddiogel a’u bod yn cael eu trin gyda pharch pan fyddant yn cysylltu â ni.