Taniwch eich dychymyg heddiw

Digwyddiadur

Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dewch am dro i’r Maes

YMUNWCH Â NI AR GYFER EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD

Peidiwch â cholli

Gweld popeth

Matthew Bourne's Romeo and Juliet

A Night at the Musicals

David Mahoney a Chanolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno

On Your Feet!

Les Misérables

Heriwch eich hunain gyda’n Habseil

a helpwch bobl ifanc i brofi’r celfyddydau

Yn cyflwyno Clwb Swper

Cabaret anhygoel, bwyd blasus a diodydd nefolaidd am £30

NEWYDDION

 • Tymor Rhyddid

  Mae tymor diweddaraf Opera Cenedlaethol Cymru yn mynd i’r afael â'r materion cyfiawnder, rhyddid a hawliau dynol drwy dymor o operâu, sgyrsiau, dadleuon, trafodaethau, arddangosfeydd a phrosiectau digidol.

 • Prynwch docyn ar gyfer dad

  Wedi blino ar brynu sanau a llyfrau iddo bob blwyddyn? Cymerwch gip ar rai o’r pethau gwych sydd gan y Ganolfan i’w cynnig ar gyfer Sul y Tadau.

 • 10 ffaith ddifyr gan Mistar Urdd

  There's more to the Urdd Eisteddfod than meets the eye. Here are ten things you might not know about this uniquely Welsh, youth arts festival.

 • Edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

  Uchafbwyntiau a chydig o hanes Eisteddfod yr Urdd.