CROESO

CANOLFAN CELFYDDYDAU CENEDLAETHOL CYMRU

Digwyddiadur

Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Peidiwch â cholli

Gweld popeth

Nelson Mandela: The Centenary Exhibition 2018

Wicked

Leeway Productions

The Last Five Years

Matilda

Croeso nôl Teithiau Cefn Llwyfan

Cymerwch gip tu ôl i’r llenni

NEWYDDION

 • Chwech o’r sioeau cabaret gorau y Nadolig hwn

  Gan fod ein tymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig bellach ar ei anterth dyma grynodeb cyflym o rai o’r sioeau cabaret aruthrol sydd ar eu ffordd yn fuan yn ystod tymor y Nadolig.

 • Llinellau o Wicked

  10 o’r llinellau gorau fyddwch chi’n eu clywed wrth wrando ar Wicked, y sioe gerdd lwyddiannus.

 • Taflu Golau ar y Drag

  Dr Bev Ballcrusher yn sôn am ddod yn seren Ddrag a bod yn fatriarch y gymuned LGBT.

 • A'r holl Jazz...

  Dyma gipolwg ar y llefydd gorau i gwynhau jazz byw yng Nghaerdydd yr Hydref yma.

Dewch yn aelod

A chewch y seddi gorau yn y tŷ