Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Bobls yn hongian o'r awyr gydag enwau sioeau arnyn nhw, gan gynnwys Aladdin, Bonnie & Clyde ac Edward Scissorhands

Ein Canllaw Anrhegion Nadolig

Mae'r clociau wedi mynd yn ôl, mae Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt wedi bod – mae'n amser dechrau siopa Nadolig! O sioeau cerdd i sioeau dawns i dalebau rhodd ac opsiynau aelodaeth, gallwn ni eich helpu chi i ddod o hyd i'r anrheg berffaith i'r bobl yn eich bywyd sy'n dwli ar y theatr. 

Hwyl teuluol

Rhowch anrheg i'r teulu cyfan drwy ddod â nhw i un o'n sioeau rhyfeddol i bobl o bob oed:

Dihangwch i fyd newydd yn Disney’s Aladdin, sy'n cynnwys yr holl ganeuon o'r ffilm a enillodd wobrau Oscar, gan gynnwys Friend Like Me, Arabian Nights ac A Whole New World.

O archwilwyr i artistiaid, gwyddonwyr i ysbiwyr, dewch i glywed straeon rhai o famau, chwiorydd a merched cryfaf hanes yn y sioe gerdd bop rymusol Fantastically Great Women Who Changed the World, sy’n seiliedig ar y llyfr poblogaidd i blant.

Mae cerddoriaeth, chwerthin, odlau, rhythmau ac ailadrodd ynghyd â phypedwaith, paent, dŵr a mwd – heb sôn am arth – yn gwneud We're Going on a Bear Hunt yn brofiad theatraidd perffaith i deuluoedd ifanc. 

Dramâu syfrdanol

O gomedi i ffantasia Gymreig epig, mae gennym ni rywbeth i bawb:

Mae Mischief yn dychwelyd gyda thrychineb catastroffig arall yn Peter Pan Goes Wrong, eu fersiwn dros ben llestri o glasur diamser. Byddwch yn barod am antur enfawr!

Michael Sheen fydd yn chwarae'r prif gymeriad yn Nye, ein cyd-gynhyrchiad gyda'r National Theatre. Mae'r ddrama newydd yma gan Tim Price yn daith swreal ac ysblennydd drwy fywyd a gwaddol y dyn a drawsnewidiodd y wladwriaeth les.

Dawns disglair

Addasiad hudol a dawns gomedi meta:

Yn seiliedig ar ffilm Tim Burton ac yn cynnwys cerddoriaeth brydferth Danny Elfman a Terry Davies, mae Matthew Bourne a’i gwmni New Adventures yn dychwelyd gydag Edward Scissorhands, y stori ffraeth a theimladwy am fachgen anorffenedig yn cael ei adael ar ei ben ei hun mewn byd newydd rhyfedd..

Yn dilyn eu taith Peaky Blinders lwyddiannus, Death Trap yw eich cyfle nesaf i weld dawnswyr campus a beiddgar Rambert. Bydd y sioe yn cynnwys dau ddarn byr sy'n llawn hiwmor tywyll a gwreiddioldeb.

Sioeau cerdd hudol 

Hanes pâr drwgenwog, stori wir anhygoel a ffenomenon diwylliannol:

Darganfyddwch y stori wefreiddiol am gariad, antur a throsedd a hoeliodd sylw cenedl gyfan yn Bonnie & Clyde, sy'n dod i Ganolfan Mileniwm Cymru ar ôl dau dymor afreolus yn y West End yn Llundain.

Mae Come From Away yn rhannu stori go iawn anhygoel y 7,000 o deithwyr awyr o bedwar ban byd a gafodd eu hailgyfeirio i Ganada yn sgil 9/11.

Gyda sgôr sy'n cyfuno hip-hop, jazz, blues, rap, R&B a Broadway, Hamilton gan Lin-Manuel Miranda yw stori sefydlwr America Alexander Hamilton, a helpodd i lunio sylfeini’r America rydyn ni’n ei hadnabod heddiw.

Opera Arbennig

Mozart, Britten a ffefrynnau opera:

Ewch yn ôl i’r ysgol gyda chynhyrchiad newydd sbon Opera Cenedlaethol Cymru o opera gomig Mozart Così fan tutte. Wedi’i gosod yn y 1970au cynnar, mae pedwar disgybl chweched dosbarth yn darganfod y gall syrthio mewn cariad fod yn anhygoel, yn lletchwith ac yn gymhleth. 

P'un a ydych yn frwd dros opera neu’n awyddus i roi cynnig arni, ymunwch â WNO ar gyfer Ffefrynnau Opera i fynd ar daith drwy rai o’r darnau mwyaf adnabyddus yn y byd operatig, sy’n fwy cyfarwydd nag y byddech yn ei feddwl.

Wedi’i hysbrydoli gan y nofel fer wreiddiol, mae Death in Venice yn dod yn fyw yn y cynhyrchiad newydd yma gan WNO, gan greu delweddau o brydferthwch cyfareddol, yn ogystal ag archwilio’r grotésg sy’n gudd o dan geisio’r aruchel.

Ffiasgo Nadoligaidd

Mwynhewch un sioe Nadoligaidd olaf cyn y flwyddyn newydd gyda'n sioe cabaret Nadolig The First XXXmas: A Very Naughty-tivity. Mae’r tîm a gyflwynodd eu sioeau cabaret Nadolig a werthodd allan, sef XXXmas Carol a The Lion, The B!tch and The Wardrobe, yn ôl, gyda'u cymysgedd arferol o syrcas syfrdanol, bwrlésg bendigedig a drag disglair. 

Cadwch lygad ar ddiwedd mis Tachwedd am ein cyhoeddiad am ein tymor Cabaret nesaf.

Os na allwch chi ddewis, beth am roi dewis agored?

Mae ein talebau rhodd yn ddilys am 18 mis a gellir eu defnyddio ar gyfer unrhyw sioe sydd ar y gweill.

I bobl sy'n dod i'r theatr yn rheolaidd, edrychwch ar ein hopsiynau aelodaeth. Yn dechrau o ddim ond £42 y flwyddyn, maen nhw'n cynnig buddion gwych drwy gydol y flwyddyn, fel blaenoriaeth wrth archebu, gostyngiad o 20% ar fwyd a diod, cynigion arbennig ar docynnau a diweddariadau rheolaidd drwy e-bost.

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth gwirioneddol arbennig, mae enwi sedd yn ein hawditoriwm eiconig yn ffordd unigryw a hirdymor o fynegi eich cariad, dangos edmygedd neu ddathlu bywyd.