Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Hamilton

26 Tachwedd 2024 – 25 Ionawr 2025

Theatr Donald Gordon

Mae ffenomenon diwylliannol arobryn Lin Manuel Miranda, Hamilton, yn teithio’r DU am y tro cyntaf erioed, ac mae’n dod i Ganolfan Mileniwm Cymru dros Nadolig 2024.

Hamilton yw stori sefydlwr America, Alexander Hamilton, mewnfudwr o India’r Gorllewin a ddaeth yn llaw dde George Washington yn ystod y Chwyldro Americanaidd, ac a helpodd i lunio sylfeini’r America rydyn ni’n ei hadnabod heddiw. Mae’r sgôr yn cyfuno hip-hop, jazz, blues, rap, R&B a Broadway – stori America bryd hynny, wedi’i hadrodd gan America heddiw.

Mae gan Hamilton lyfr, cerddoriaeth a geiriau gan Lin-Manuel Miranda; mae wedi’i gyfarwyddo gan Thomas Kail, gyda choreograffi gan Andy Blankenbuehler a goruchwyliaeth gerddorol a threfniannau cerddorfaol gan Alex Lacamoire, ac mae’n seiliedig ar fywgraffiad Ron Chernow o Alexander Hamilton.

Enillydd 11 o Wobrau Tony gan gynnwys y Sioe Gerdd Orau, 7 Gwobr Olivier, Gwobr Pulitzer 2016 ar gyfer Drama a Gwobr Grammy 2016 ar gyfer yr Albwm Theatr Gerdd Gorau.

Argymhelliad oedran: Am fod Hamilton yn cynnwys iaith gref, mae’r sioe yn briodol ar gyfer pobl 10+ oed.

Rhaid bod gan bawb, ni waeth beth yw eu hoedran, eu tocyn eu hunain i fynd i mewn i’r theatr. Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni deiliaid tocyn sydd o leiaf 18 oed, a rhaid iddyn nhw eistedd gyda’i gilydd. Ni chaniateir plant o dan 3 oed.

Mae Hamilton yn cynnwys iaith gref, goleuadau strôb, effeithiau mwg a niwl theatraidd, pyrotechneg a chleciau.

Hyd y perfformiad: tua 2 awr 45 munud yn cynnwys un egwyl

Amser dechrau:
Llun – Sad 7.30pm
Iau + Sad 2.30pm 

Perfformiadau ychwanegol: 
Llun 23 + 30 Rhagfyr 2.30pm
Maw 24 + 31 Rhagfyr 1pm 
Gwe 27 Rhagfyr 2.30pm

Dim perfformiadau 25 + 26 Rhagfyr. Dim perfformiadau hwyrol Maw 24 + 31 Rhagfyr.  

Perfformiadau Iaith Arwyddion Prydain (BSL): Iau 5 Rhagfyr 2.30pm + Gwe 17 Ionawr 7.30pm 

Perfformiadau â Chapsiynau (CAP): Gwe 6 Rhagfyr 7.30pm + Iau 16 Ionawr 2.30pm  

Perfformiadau wedi'u Sain Ddisgrifio (AD): Iau 19 Rhagfyr 2.30pm + Gwe 24 Ionawr 7.30pm

 

GRWPIAU

Grwpiau o 10+, gostyngiad o £5 ar y 2 bris uchaf, Llun i Iau, ac eithrio 16 Rhagfyr - 2 Ionawr. Dyddiad talu grwpiau 13 Mai 2024. Trefnu ymweliad grŵp.

POBL DAN 16

Gostyngiad o £5 ar y 2 bris uchaf, Llun – Iau, ac eithrio 16 Rhagfyr - 2 Ionawr.  Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu hŷn.

POBL 16 - 30 OED

Cynnig arbennig i bobl 16–30 oed, gostyngiad o £10 ar nosweithiau Llun – Mer rhwng 26 Tachwedd a 11 Rhagfyr. Argaeledd cyfyngedig.

YSGOLION

£25 — tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl (ffôn 029 2063 6464)
Ar gael Llun – Iau ar seddi penodol, ac eithrio 16 Rhagfyr - 2 Ionawr. Ddim yn gymwys yn y 3 parth prisiau uchaf.

Mae'r cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Perfformiadau Hygyrch

Gweld popeth
An illustration of Elphaba and Glinda

Wicked

Dear Evan Hansen

Dear Evan Hansen

Pretty Woman: The Musical

Pretty Woman: The Musical

Only Fools and Horses

Only Fools and Horses

Hamilton title and star logo

Hamilton

Wizard of Oz

The Wizard of Oz

The Drifters Girl

The Drifters Girl

An Officer and a Gentleman

An Officer and a Gentleman

Come From Away

Come From Away

Madagascar

Madagascar

Grease the Musical

Grease The Musical

Hairspray

Hairspray

Rambert: Death Trap

Cerberus/Goat gan Ben Duke

Nye Bevan, gwleidydd a chrëwr y GIG

Cyd-gynhyrchiad National Theatre a Chanolfan Mileniwm Cymru

Nye

Drama newydd gan Tim Price

Y Sioe Gerdd Dolly Parton Newydd

Here You Come Again

Tŵr radio yng nghanol tref yn y cymoedd wedi'i gorchuddo gan eira. Testun yn aildrodd sy'n dweud PONTYPOOL

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

PONTYPOOL

Addasiad llwyfan newydd gan Hefin Robinson

Sioeau Cerdd

Gweld popeth
An illustration of Elphaba and Glinda

Wicked

& Juliet

Dear Evan Hansen

Dear Evan Hansen

Pretty Woman: The Musical

Pretty Woman: The Musical

Only Fools and Horses

Only Fools and Horses

Chitty Chitty Bang Bang

Chitty Chitty Bang Bang

Hamilton title and star logo

Hamilton

Wizard of Oz

The Wizard of Oz

The Drifters Girl

The Drifters Girl

An Officer and a Gentleman

An Officer and a Gentleman

Bonnie & Clyde

Come From Away

Come From Away

Madagascar

Madagascar

Grease the Musical

Grease The Musical

Hairspray

Hairspray

Y Sioe Gerdd Dolly Parton Newydd

Here You Come Again