Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

& Juliet

16 – 28 Mehefin 2025

Theatr Donald Gordon

Ar werth i Aelodau Partner a Phartner Awen o 6 Tachwedd
Ar werth i Aelodau Ffrind a Ffrind+ o 8 Tachwedd
Ar werth i Grwpiau o 9 Tachwedd
Ar werth i’r cyhoedd o 10 Tachwedd

Mae bywyd ar ôl Romeo!

Dewch ar daith anhygoel wrth i Juliet gefnu ar ei diweddglo enwog i gael dechreuad newydd a chyfle arall i fyw a syrthio mewn cariad – yn ei ffordd hi. Wedi’i chreu gan awdur Schitt’s Creek a enillodd wobr Emmy, mae’r sioe gerdd ddoniol yma yn troi sgript y stori gariad fwyaf erioed ar ei phen ac yn gofyn beth fyddai’n digwydd nesaf pe na bai Juliet wedi rhoi pen ar y cwbl oherwydd Romeo?

Ar ôl rhediad rhyfeddol yn y West End yn Llundain, mae & JULIET yn mynd ar daith genedlaethol a fydd yn gwneud i chi ganu, dawnsio a RHUO am fwy. Enillydd tair gwobr Olivier a thair gwobr WhatsOnStage.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

'Glorious! You won't find many better nights out'

WhatsOnStage

Mae stori newydd Juliet yn dod yn fyw drwy restr chwarae o anthemau pop, gan gynnwys Baby One More Time gan Britney Spears, Roar gan Katy Perry a chaneuon eraill a gyrhaeddodd frig y siartiau fel Since U Been Gone, It’s My Life, Can’t Stop the Feeling a mwy – i gyd gan Max Martin, y cyfansoddwr caneuon/cynhyrchydd talentog sydd tu ôl i fwy o ganeuon #1 nag unrhyw artist arall y ganrif yma, a’i gydweithredwyr. Anghofiwch olygfa’r balconi a mwynhewch y gomedi ramantus yma sy’n dangos bod bywyd ar ôl Romeo. Yr unig beth trasig fyddai colli allan.

Canllaw oed: 8+ (dim plant dan 2 oed) mae'r cynhyrchiad hwn yn cynnwys goleuadau sy'n fflachio/strôb, ac iaith gref. 

Amser cychwyn:
Llun – Sad 7.30pm
Iau + Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: tua 2 awr a 30 munud (yn cynnwys un egwyl)

Perfformiad Iaith Arwyddion Prydain: i'w cadarnhau

Weithiau bydd salwch neu wyliau’n codi, felly nid oes modd i gynhyrchwyr warantu bod unrhyw un o’r artistiaid yn ymddangos ym mhob perfformiad.

AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol (2 bris uchaf, nifer cyfyngedig o lefydd). Dod yn aelod.

GRWPIAU

Grwpiau o 10+ gostyngiad o £4, grwpiau o 20+ gostyngiad o £5, grwpiau o 10+ gostyngiad o £6, Llun – Gwe (2 bris uchaf). Trefnu ymweliad grŵp.

16-30

Gostynguad o £8 (pris 2-3, Llun, Maw + Gwe). 

O DAN 16

Gostyngiad o £4 (2 bris uchaf, Llun – Iau). 

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

 

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon